NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ophef over verbod gevaarlijk landbouwgif misplaatst

24 okt 2008

Het Europees Parlement is van plan om de
meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Industrie en
landbouwsector verzetten zich hiertegen en schermen met een rapport van
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) uit Wageningen. Hierin wordt
gesteld dat een groot aantal teelten uit Nederland verdwijnen als de
omstreden gifstoffen verboden worden. Dit onderzoek blijkt echter op
onjuiste aannames gebaseerd, waardoor de conclusies niet kloppen.
Milieudefensie wijst er bovendien op dat het uitbannen van het
gevaarlijkste landbouwgif voor de gezondheid van groot belang is.

Het onderzoek van PPO is uitgevoerd in opdracht van LTO, de
belangenorganisatie van de agrarische sector. Het PPO maakt bij haar
berekeningen gebruik van een door de LTO aangeleverde lijst waarin wordt
gesteld dat 114 stoffen verboden zouden worden. De lijst van de LTO is
echter schromelijk overdreven. Het UK Pesticides Safety Directorate, het
overheidsorgaan dat in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is voor
het bestrijdingsmiddelenbeleid, stelt dat het in werkelijkheid om
hooguit 62 stoffen gaat. Verder negeert het PPO dat voor veel van de
omstreden stoffen al betere alternatieven voorhanden zijn. Bovendien is
er een ruime overgangsperiode van tien jaar voorzien, waardoor er
ruimschoots gelegenheid bestaat om de resterende knelpunten op te
lossen. Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie concludeert:
?Het rapport van PPO uit Wageningen rammelt, simpelweg omdat de
gehanteerde aannames niet kloppen. Hierdoor heeft het instituut zich
laten gebruiken voor platte pleitbezorging voor opdrachtgever LTO. Dat
is kwalijk, want het debat over bestrijdingmiddelen is belangrijk en zou
op basis van de juiste feiten gevoerd moeten worden.?

De milieucommissie van het Europees Parlement stemt op 5 november over
de voorstellen om de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te weren.
Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn, schade aan
zenuwstelsel veroorzaken, het hormoonsysteem verstoren of leiden tot
geboorteafwijkingen. Een studie in opdracht van het Europees Parlement
geeft aan dat de voorstellen de blootstelling aan schadelijke
bestrijdingsmiddelen zal verminderen en daardoor een positieve invloed
heeft op de gezondheid van consumenten én boeren. Naar schatting wordt
hierdoor in de komende dertig jaar 3,5 tot 7 miljard euro bespaard op
gezondheidskosten(1). Wouter van Eck: ?De feiten zijn helder. Minder gif
op ons bord is beter voor iedereen. Kennelijk vergeet de LTO dat juist
ook de boeren baat hebben bij het terugdringen van de gevaarlijkste
stoffen. Zo toonde wetenschappelijk onderzoek eerder dit jaar aan dat
degenen die nu voor hun beroep met bestrijdingsmiddelen moeten werken
een 60 procent grotere kans hebben op de ziekte van Parkinson(2).
Terugdringen van schadelijk gif is hard nodig!?

(1) EP - 2008 - The benefits of strict cut-off criteria on human health
in relation to the proposal for a Regulation concerning plant protection
products, download:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=22471

(2) Zie voor de onderbouwing: Dana B Hancock e.a - 2008 - Pesticide
exposure and risk of Parkinson's disease: A family-based case-control
study, BMC Neurology: http://www.biomedcentral.com/1471-2377/8/6


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet