NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen 'drukjacht' op wilde zwijnen in seizoen 2008-2009

22 okt 2008

Het is dit jaar niet nodig om de n op n methode (n jager, n drijver; ook wel drukjacht genoemd) op wilde zwijnen toe te passen. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse advies van het Faunafonds aan minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister neemt het advies van het Faunafonds over, zo meldt ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Faunafonds baseert het advies op twee conclusies. Ten eerste is op de Veluwe eind augustus bijna 60 procent van het afschot gerealiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de aanzitmethode met gebruik van lokvoer. Ten tweede is er 20 procent minder mastaanbod (voedsel, zoals eikels en beukenoten) dan in 2007. Het totale mastaanbod wordt geschat op ongeveer vier miljoen kilogram. Ook in het Limburgse gebied 'de Meinweg' is het gebruik van de n op n methode niet aan de orde.

Minister Verburg heeft er bij de provincie Gelderland op aangedrongen om te komen tot een structurele oplossing zonder het gebruik van de n op n methode. Het advies van het Faunafonds laat zien dat de afspraken over het wildbeheer die de provincie Gelderland met de Faunabeheereenheid heeft gemaakt, vooralsnog hebben gewerkt. Zo is er bijvoorbeeld maximale inzet van jagers in het veld geweest om voor 1 september 60 procent van het afschot te reasliseren. Op dit moment is het afschot ruim 70 procent.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet