NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

7,8 miljoen voor groen in in de krachtwijken

22 okt 2008

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de 'krachtwijken' en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.

Elk project heeft, behalve het ministerie, ook altijd een andere financieringsbron. Het ministerie draagt per project maximaal vijftig procent van de kosten bij. Verder moet elk project ook daadwerkelijk resultaten opleveren waar de bewoners de vruchten van plukken. In alle projecten staat samenwerking met de bewoners voorop. Het groen moet immers makkelijk toegankelijk zijn en aan de wensen van de gebruikers voldoen. De voorstellen zijn ingediend door Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad.

Behalve deze financiČle impuls ondersteunt minister Verburg de krachtwijken ook door personele inzet van Dienst Landelijk Gebied (uitvoeringdienst van het ministerie), het uitwisselen van best practices en natuurlijk de groene maatschappelijke stages. Voor het einde van de kabinetsperiode wil minister Verburg tienduizend stageplekken in het groen beschikbaar hebben. Begin 2009 brengt minister Verburg een werkbezoek aan de gemeente Arnhem waarbij zij de convenanten met de dertien gemeenten tekent.

Enkele voorbeelden
Utrecht is actief om de openbare ruimte op verschillende plaatsen samen met bewoners en andere partijen groener te maken. Daarnaast worden enkele parken en plantsoenen opgeknapt, zoals Klokkenveld in Ondiep. Samen met bewoners wordt het grasveld aan het Klokkenveld omgevormd tot een park dat beter voldoet aan de huidige wensen van de bewoners. Een ander groot project in Utrecht is de groenzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze strook wordt omgevormd tot een aantrekkelijke groenboulevard.

De west- en zuidkant van de wijk Hatert in Nijmegen zullen in overleg met bewoners worden opgewaardeerd tot Park Hatertzoom waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en recreČren. Ook wordt een braakliggend terrein aan de noordkant van de wijk tot park ingericht.

In het nieuw aan te leggen Park Spijkerbroek in Arnhem kunnen de bewoners elkaar ontmoeten, spelen, ontspannen, wandelen, fietsen, etc. Ook worden de verbindingen tussen de wijken op deze manier veiliger en toegankelijker. In de wijk Presikhaaf komt een ecologische zone die mogelijkheid biedt aan betere natuur, natuurbeleving dichtbij huis en een groene wandelroute.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet