NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontpolderen voor natuurherstel Westerschelde noodzakelijk

21 oktober 2008

Vogelbescherming Nederland staat achter het advies van de Commissie Natuurherstel Westerschelde onder leiding van oud-minister Ed Nijpels. Vogelbescherming heeft het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder altijd als beste optie gezien om de waardevolle natuur in de Westerschelde te herstellen. De Commissie komt tot dezelfde conclusie.

Vogelbescherming Nederland vindt het van groot belang dat de natuur in de Westerschelde snel hersteld wordt. Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder is daarvoor van levensbelang, omdat door eerdere verdiepingen van de Westerschelde de natuur hier veel te lijden heeft gehad.

Door het ontpolderen komt er meer ruimte voor het water en blijven natuurlijke processen, onder invloed van de getijden, bestaan. Door het ontpolderen ontstaan er nieuwe ondiepe watergebieden die van groot belang zijn voor de voedselvoorziening van vogels.

De Westerschelde is het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest Europa is nog een meergeulig estuarium van deze omvang aanwezig. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is een onmisbaar tankstation voor honderdduizenden vogels. In het gebied verblijven maar liefst 40 soorten broed- en trekvogels.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet