NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord over natuurherstel en mosselvisserij

21 oktober 2008

Vandaag sloten minister Verburg, de mosselsector en Vogelbescherming, Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Stichting Wad een convenant over natuurherstel in de Waddenzee en verduurzaming van de mosselsector.

Kern van de overeenkomst is dat er eind februari 2009 een helder plan moet liggen hoe de mosselsector vr 2020 duurzaam kan functioneren en geen schade meer aan de Waddenzee toebrengt. Dat betekent dat de bodemberoerende visserij afgebouwd wordt. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan natuurherstel van de Waddenzee waarbij het perspectief van een rijke natuurlijke zee voor de organisaties uitgangspunt is.

Vogelbescherming is tevreden met het convenant omdat daarmee de noodzaak tot natuurherstel en daaraan gekoppeld de noodzakelijke omvorming van de mosselsector door alle partijen erkend wordt. Gesprekken tussen mosselsector, natuurorganisaties en overheid kwamen in een stroomversnelling nadat de Raad van State eerder dit jaar had uitgesproken dat de vergunning in 2006 voor de voorjaarsvisserij op mosselzaad ten onrechte was verleend. Tegen deze vergunning was onder andere door Vogelbescherming bezwaar aangetekend.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet