NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede tender Waddenfonds opnieuw ruim overtekend

21 okt 2008

De openstelling van de tweede tender van het Waddenfonds heeft 77 aanvragen opgeleverd. De totale investeringen van de ingediende projecten bedragen 180 miljoen euro. Voor deze investeringen wordt voor 120 miljoen euro een beroep gedaan op het Waddenfonds. Voor deze tweede tender is 33 miljoen euro subsidie beschikbaar. Tot en met 17 oktober 2008 konden projectvoorstellen worden ingediend.

Het Waddenfonds is een subsidieregeling die extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk maakt. Bij de tweede tender komen naast niet-economische activiteiten ook aanvragen vanuit de visserij en deels de landbouw voor subsidie in aanmerking. Daarnaast kunnen ondernemingen ook op basis van de de-minimisregeling subsidie aanvragen. Dankzij deze uitbreidingen zijn veel aanvragen ingediend die in de eerste tender nog niet in aanmerking kwamen.

Het Waddenfonds heeft voor de totale looptijd een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt binnen een periode van 20 jaar besteed. Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV, de uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds, beoordeelt de komende weken de aanvragen namens minister Cramer van VROM. Na deze beoordeling zal de Adviescommissie Waddenfonds de toegelaten aanvragen kwalitatief beoordelen.
In mei 2009 zal minister Cramer van VROM bekendmaken welke aanvragen uit de tweede tender zijn goedgekeurd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet