NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Natuursprong' voor meer bewegende kinderen in de natuur

17 okt 2008

Staatsbosbeheer, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Jantje Beton hebben de handen ineengeslagen om een beweegprogramma te maken dat kinderen in de natuur aan het bewegen zet; Natuursprong: spelen tot je groen ziet. Veel kinderen komen te weinig in de natuur en bewegen te weinig. Kinderen blijken bijna als vanzelf te gaan bewegen als ze in de natuur komen. Belangrijk is daarom om natuur op een leuke manier bereikbaar te maken voor kinderen, die daar anders weinig tot niet komen. Natuursprong wil er aan bijdragen dat meer kinderen in de natuur kunnen spelen.

In het Mastbos bij Breda loopt op dit moment een pilot van 'Natuursprong'. Een groep van 50 kinderen uit een stadswijk van Breda is daar twee uur lang in het speelbos onder leiding van sportinstructeurs van 'Breda Actief' aan de slag gegaan. Veel van deze kinderen (vari‰rend in leeftijd van 4 tot 12 jaar) komen weinig tot nooit in de natuur. Zo was er een groepje kinderen dat, eenmaal aangekomen met de bus in het Mastbos, eerst wilde weten of er ook beren in het bos voorkomen.

Een tweede pilot van Natuursprong loopt op dit moment in de stadswaard bij Nijmegen. De pilots lopen door tot eind 2009. Als de pilots succesvol zijn, is het de bedoeling om in steeds meer steden een aanbod van spelen en bewegen in natuurgebieden te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat er een beweegprogramma komt, dat toe te passen is in verschillende soorten natuur (dus bijvoorbeeld zowel in een bos als een rivieruiterwaard), dat jeugdwerkers en sportinstructeurs kunnen gebruiken.

Staatsbosbeheer wil veel meer kinderen actief in de natuur bezig laten zijn en wil, naast dit programma, 2400 hectare van het areaal dat Staatsbosbeheer beheert in gaan richten als speelzone. In totaal zouden dit ongeveer 300 speelzones worden, zo dicht mogelijk bij (middel)grote steden waar kinderen een leuke, natuurlijke speelplek kunnen vinden.

Ook Jantje Beton ziet graag meer kinderen spelen in een natuurlijke, groene ruimte. Spelen in speeltuinen, op glijbanen en schommels is heel leuk. Maar spelen in het groen is onmisbaar. Spelen in de natuur is goed voor de ontwikkeling van kinderen omdat het hen uitdaagt tot onderzoeken, bewegen en creativiteit. Daarom ondersteunt Jantje Beton Natuursprong.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen constateert dat maar 30% van de jeugd voldoet aan de beweegnorm van een uur bewegen (bij kinderen bekend als 'dubbel30') per dag. Kinderen bewegen van nature, maar worden steeds passiever door vrijetijdsbestedingen als computer en tv en doordat hun omgeving vaak niet uitdaagt tot bewegen. Door te weinig bewegen, in combinatie met een ongezonder voedingspatroon, treedt bij steeds meer kinderen overgewicht op. E‚n op de zeven kinderen is op dit moment te dik.

'Spelen tot je groen ziet' biedt een alternatief: lekker actief bezig zijn, vies worden, spelenderwijs kennismaken met de natuur en ook samen spelen. Dat vinden NISB, Jantje Beton en Staatsbosbeheer belangrijk. Bewegen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugd. Buiten spelen in de natuur geeft daaraan nog een extra dimensie: respect en aandacht voor de natuur en gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn, zo blijkt ook uit onderzoek van Alterra.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet