NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe impuls iepziektebestrijding

17 okt 2008

De Noord-Hollandse iep wordt nog steeds bedreigd door de zeer besmettelijke iepziekte. Volgens de laatste schatting is circa 5% ziek. De provincie Noord-Holland wil de iep voor het landschap en de historische binnensteden behouden. Daarom pleit zij voor een solidariteitsfonds voor gemeenten om de iepziektebestrijding aan te pakken. Met dit geld kunnen zieke particuliere iepen aangepakt worden.

Al eeuwenlang siert de iep het Hollandse landschap en de historische binnensteden. Eind jaren ?70 telde Nederland nog zo?n vijf zes miljoen iepen. De iepziekte, een zeer besmettelijke schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen, heeft de populatie sterk uitgedund. In 2007 telde Noord-Holland naar schatting zo?n 230.000 iepen. Volgens de laatste schatting is 5% van de iepen ziek. Zieke iepen zijn niet meer te redden en moeten zo snel mogelijk gekapt worden, om verdere verspreiding te voorkomen.

Particuliere iep
De opsporing en kap van gemeentelijke bomen gebeurt vrij goed door de gemeente. Kern van het probleem met de iepziekte zit bij particuliere iepen. Om de iepziekte beheersbaar te houden, wil de Provincie Noord-Holland een iepenbudget ofwel solidariteitsfonds voor gemeenten instellen. Met dat geld worden zieke particuliere iepen verwijderd. Zieke iepen op gemeentegrond worden niet uit dit fonds betaald, dat doen de gemeenten zelf.
Peter Visser, gedeputeerde Landschap van de provincie Noord-Holland: ?Het solidariteitsfonds geeft ons de mogelijkheid om de iepen van particulieren aan te pakken en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van de iepziekte.? Komende periode voert de provincie gesprekken met gemeenten en terreinbeherende instanties over de ondertekening van het nieuwe convenant voor de periode 2009 ? 2014 en het fonds.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?
De provincie stelt nu voor om de iepziektebestrijding van zieke particuliere iepen voortaan uit een gezamenlijk budget te betalen. De gemeenten en provincie storten het benodigde geld. Het voornemen is dat de provincie jaarlijks ? 20.000 stort. De gezamenlijke gemeenten dragen ? 230.000 in totaal bij, de bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. De Amsterdamse deelraden werken al langer succesvol samen in een vergelijkbare constructie. Gemeenten kunnen via een subsidieregeling een beroep doen op het budget voor het opsporen en onschadelijk maken van zieke particuliere iepen. Het voordeel van de regeling is dat ook kleinere gemeenten met veel zieke iepen het probleem goed aan kunnen pakken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet