NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EHS Westerwolde krijgt subsidie voor natuurbehoud en -ontwikkeling

15 okt 2008

De EHS Westerwolde heeft vanuit het Programma Landelijke Gebied van de provincie Groningen subsidie gekregen voor de gezamenlijke uitvoering van de deelprojecten Holle Beetse Vennekampen Noord en Ter Walslage. Hiermee kan in de gebieden gewerkt worden aan het herstellen van dynamiek in de beek, het herstel van laagten, essen en oude beplantingslijnen. Ook het aanbrengen van recreatieve voorzieningen wordt meegenomen, waarbij de inwoners actief betrokken zijn door mee te denken over de mogelijkheden.

Hollebeetse Vennekampen Noord is een gebied van 81 ha. Dit gebied krijgt een subsidie van EUR 364.887,-- voor vernatting. Ook vindt er herstel plaats van 2400 m. beek en van 750 m. steilranden van essen. Het project Ter Walslage betreft particulier natuurbeheer op 49 ha. Het gebied wordt ingericht voor een subsidiebudget van EUR 412.967,--. Dit wordt besteed aan beekherstel van 2100 m. en 900 m. herstel van de steilranden van essen. Ook worden de natte graslanden hersteld en worden wandelpaden aangelegd van ongeveer 1 km.

Het beekdal van de Ruiten Aa en het zijdal in de Holle Beetse Vennekampen zijn onderdeel van het deelgebied Westerwolde. Deze vallen binnen de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een landelijk netwerk van natuurgebieden dat wordt gerealiseerd door natuurbehoud en -ontwikkeling. De uitvoering van de inrichting van de EHS in Westerwolde loopt van 2005 tot 2018.
En van de grootste uitdagingen bij de inrichting van de EHS is de in de jaren '60 rechtgetrokken Ruiten Aa weer te laten kronkelen door het landschap (hermeanderen). Op dit moment is een ander deelproject 'de hermeandering van de Ruiten Aa bij Vlagtwedde' reeds in uitvoering. Het doel van de inrichting van de EHS is om het landschap een nieuwe impuls te geven op het gebied van natuur, cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden en waterkwaliteit en -berging. Op de website www.ruitenaa.nl kunt u hierover meer informatie vinden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet