NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland vastgesteld

16 okt 2008

Gedeputeerde Staten hebben op 14 oktober 2008 het ontwerp van de Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland 2009 vastgesteld. Van 17 oktober tot en met 13 november 2008 is hierop inspraak mogelijk.
De verordening is gericht op gemeenten en geeft algemene regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Deze regels zijn gebaseerd op het bestaande provinciale beleid, zoals vastgelegd in de streekplannen en de Leidraad provinciaal ruimtelijk beleid. Er is nadrukkelijk geen nieuw beleid in de verordening opgenomen.

U kunt het ontwerp van de Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland 2009 vanaf 17 oktober 2008 tot en met 13 november 2008 inzien op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, kamer 2118-A, bij voorkeur na telefonische afspraak (telefoon 023-5143331 of 5144038). U kunt het ontwerp ook hieronder downloaden.

Indienen van opmerkingen
Vanaf 17 oktober tot en met 13 november 2008 kunt u opmerkingen maken over het ontwerp van deze verordening. Schriftelijke opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van mw. J.M. Hoogendijk-de Muynck, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM onder vermelding van 'Provinciale ruimtelijke verordening 2009'.

U kunt uw opmerkingen ook per e-mail versturen aan postbeleid@noord-holland.nl , eveneens onder vermelding van 'Provinciale ruimtelijke verordening 2009'. Bij de vaststelling van de verordening zullen Provinciale Staten de ontvangen opmerkingen betrekken.

Vaststelling
Vaststelling van de verordening door Provinciale Staten is voorzien op 15 december 2008. De verordening zal in werking treden op 1 januari 2009.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet