NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming laakt ganzenbeleid Friesland

10 november 2008

Vogelbescherming Nederland heeft grote moeite met het ganzenbeleid in Friesland en dient daarom bezwaarschriften in bij deze provincie. Vogelbescherming is van mening dat de provincie zich niet houdt aan het beleid.

In heel Nederland zijn foerageergebieden aangewezen waar ganzen met rust worden gelaten en waar ze voldoende voedsel kunnen vinden. Friesland heeft er voor gekozen boeren die binnen deze gebieden liggen, maar niet aan deze regeling meedoen, toestemming te geven ganzen te doden. Hierdoor komt het doel van het beleid, namelijk rust en een veilige voedselplek voor ganzen, op de tocht te staan.

Vorig jaar werd zelfs vastgesteld dat ganzen geschoten werden toen zij op weg waren van hun slaapplaatsen naar de foerageergebieden. Dit heeft niets meer te maken met verjaging en schadebestrijding, maar eerder met plezierjacht. Plezierjacht op ganzen is al jaren verboden in Nederland.

Deze signalen, die Vogelbescherming Nederland het vorige winterseizoen heeft ontvangen, zijn aanleiding geweest om dit jaar de ontheffingen aan te vechten. Friesland moet trots zijn op de grote aantallen ganzen die in de provincie overwinteren. Er zijn weinig plaatsen in ons land en daarbuiten waar we zo goed de vogeltrek van dichtbij kunnen zien: de aankomst in Nederland, het overwinteren en vervolgens hoe ze weer naar hun broedgebieden in het noorden vertrekken. Een vliegende V-formatie ganzen op een koude winteravond hoort bij Nederland, net als Sinterklaas en stamppot.

Nederland ontvangt ieder jaar meer dan een miljoen overwinterende ganzen. Deze ganzen broeden in het Arctische noorden en ontvluchten de barre winter daar. Gezien de beschikbaarheid van gras en oogstresten is ons land in de winterperiode heel erg in trek bij al die ganzen. Maar al die ganzen veroorzaken ook schade aan de landbouw, vandaar dat er afspraken zijn gemaakt hoe we met deze wintergasten omgaan. De provincie Friesland toont zich een slechte gastheer door zich niet aan deze afspraken te houden.

Heel in het kort houden die afspraken in dat op 80.000 hectare de overwinterende ganzen in zogenaamde ganzenfoerageergebieden welkom zijn en dat daarbuiten de ganzen verjaagd mogen worden. Buiten de foerageergebieden mag het verjagen van kolgans en grauwe gans ook ondersteund worden met beperkt afschot. Het punt is nu dat deze vergunningen afschot van ganzen mogelijk maakt in en in de onmiddelijke omgeving van de gebieden die juist zijn ingericht voor ganzen en waar voldoende rust en voedel gegarandeerd moet zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet