NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestrijden aalscholvers helpt vissers niet

20 nov 2008

Het Europees Parlement wil een actieplan maken om het aantal aalscholvers in Europa drastisch te verminderen. Volgens het EP vormen de aalscholvers een bedreiging voor de visserij. Vogelbescherming is het daar niet mee eens. Niet de aalscholver is verantwoordelijk voor het afnemen van de visstand, maar de visserijsector zelf, in combinatie met dijken en gemalen die binnenwateren ontoegankelijk maken voor vis uit zee.

Jarenlange overbevissing van aal en snoekbaars heeft de visstand geen goed gedaan. Deze grote vissen zijn daardoor flink in aantal afgenomen, waardoor de kleine, commercieel oninteressante visjes, in aantal toenemen. De aalscholver eet deze kleine visjes. Beschermingsmaatregelen hebben er verder voor gezorgd dat de aalscholver het weer goed doet in ons land.

De aalscholver is dus geen concurrent van de visserij, hij laat juist zien dat de commerciČle visserij niet duurzaam is. Diverse onafhankelijke onderzoeken, waaronder van het RIZA, bevestigen dit. Het bestrijden van de aalscholver zal de vissers daarom totaal niet helpen. Wel zal het de natuur in ons land schade toebrengen. Verstoring van aalscholverkolonies zal andere vogelsoorten, zoals de lepelaar, duperen. De aalscholver hoort bij Nederland, hij verblijft hier al duizenden jaren. We moeten dus trots zijn dat deze vogel het weer goed doet.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet