NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Pilots Tijdelijke Natuur gaan starten

17 nov 2008

Haven Amsterdam en de gemeente Heerenveen gaan deelnemen aan de pilot Tijdelijke Natuur. Zij willen daarmee bijdragen aan het ontstaan van natuur op terreinen die enkele jaren braak liggen. Nu proberen organisaties op alle mogelijke manieren te voorkomen dat er op braakliggende gronden beschermde soorten neerstrijken omdat ze later problemen kunnen krijgen met het in gebruik nemen van deze gebieden. De organisaties moeten dan namelijk een ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswetten aanvragen hetgeen onzekerheid en tijdsverlies oplevert.
Een oplossing voor dit probleem kan zijn om van tevoren, als de beschermde soorten er nog niet zijn, alvast een ontheffing aan te vragen voor de Flora- en Faunawet. In dat geval kan er tijdelijke natuur ontstaan op gronden die later toch in gebruik kunnen worden genomen als bijvoorbeeld bedrijventerrein of voor woningbouw.

Haven Amsterdam en Heerenveen gaan de eerste ontheffingsaanvragen indienen bij het ministerie van LNV. Het departement zal naar verwachting de ontheffing gaan verlenen. Daarna zal een organisatie tegen de ontheffing bezwaar maken. Uit de uitspraak die de rechter dan gaat doen, zal blijken of de samen met het ministerie van LNV bedachte oplossing ook juridisch stand houdt.

meer info

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet