NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen schadevergoeding voor agrariČrs in Zuidelijk Flevoland

13 nov 2008

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten geen schadevergoeding toe te kennen aan 33 agrariČrs in Zuidelijk Flevoland van wie in 2003 de vergunning voor het onttrekken van grondwater is ingetrokken. De agrariČrs hebben om schadevergoeding gevraagd omdat zij geen gebruik meer kunnen maken van gratis grondwater. Gedeputeerde Staten wijzen erop dat de meerderheid van de agrariČrs in Zuidelijk Flevoland geen gebruik maakt van grondwater.

Gedeputeerde Staten hebben in oktober 2003 een vijftigtal vergunningen voor het onttrekken van grondwater door agrariČrs in Zuidelijk Flevoland ingetrokken. De provincie Flevoland is in de daartegen ingestelde beroepsprocedure door de Raad van State in het gelijk gesteld. Vervolgens hebben 33 van deze agrariČrs een verzoek ingediend om schadevergoeding omdat zij niet langer gebruik kunnen maken van gratis grondwater. Inmiddels zijn alle putten afgesloten en kunnen ze niet meer worden gebruikt.

Gedeputeerde Staten hebben de verzoeken om schadevergoeding afgewezen. In de destijds verleende vergunningen was al klip en klaar aangegeven dat de vergunningen op termijn zouden worden ingetrokken. In de intrekkingsbeschikkingen die daarop in oktober 2003 zijn genomen is vervolgens ook nog eens een ruime begunstigingstermijn opgenomen: tot 1 mei 2005 mochten de agrariČrs nog gebruik maken van het grondwater. Verantwoordelijk gedeputeerde Anne Bliek: ?De agrariČrs hebben ruim de tijd gekregen om zich bij de bedrijfsvoering in te stellen op de nieuwe situatie. Bovendien verschillen de kosten die de 33 agrariČrs moeten maken voor een alternatieve watervoorziening niet van de kosten die andere agrariČrs in het betreffende gebied hebben moeten maken. De meerderheid van de agrariČrs binnen Zuidelijk Flevoland maakt geen gebruik van grondwater.

Bliek: ?Door de intrekking van de vergunningen voor onttrekking van grondwater, komen de 33 agrariČrs in dezelfde positie als de meerderheid van de agrarische bedrijven in Zuidelijk Flevoland.?

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet