NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidieregelingen voor natuurbeheer opengesteld

7 nov 2008

De aanvraagperiode voor subsidies natuurbeheer in Zeeland is dit jaar opengesteld van 17 november 2008 tot en met 16 januari 2009. In het budgetbesluit van 4 november jl. heeft het college van GS van Zeeland de benodigde middelen gereserveerd voor voortzetting van al het lopende beheer. Voor uitbreiding van het natuurbeheer door natuurorganisaties, particulieren en agrari‰rs is echter beperkt geld beschikbaar. Het is dan ook niet gezegd dat alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd.
De subsidieregelingen PSN en PSAN zijn bestemd voor het beheer van de Zeeuwse natuurgebieden en agrarische beheersgebieden. Naast Stichting het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten maken ook veel agrari‰rs en particuliere grondeigenaren er gebruik van.

Op 1 januari 2008 bedroeg de totale oppervlakte beheerd natuurgebied in Zeeland 10.274 ha. De oppervlakte agrarisch beheersgebied bedroeg 1665 ha. Het openstellingsbesluit met de tarieven 2009 voor de diverse beheerspakketten is te raadplegen via de provinciale website op http://www.zeeland.nl/

De aanvraagperiode voor beheersubsidie Programma Beheer Zeeland 2009 loopt dit jaar van 17 november 2008 tot en met 16 januari 2009. Voor het verlengen van aflopende beheerovereenkomsten (continuering) en voor het aanvragen van nieuwe overeenkomsten (uitbreiding) kan men in deze periode zijn aanvraagformulier bij de Dienst Regelingen indienen.
De Dienst Regelingen is bereikbaar op 0800 - 22 333 22 en via het internet op http://www.hetlnvloket.nl/ klikken naar "subsidie".

De volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld:
Continuering natuurbeheer PSN: EUR 1.468.477
Continuering agrarisch natuurbeheer PSAN: EUR 795.918
Uitbreiding natuurbeheer PSN: EUR 200.000
Uitbreiding functieverandering en inrichting PSN: EUR 200.000
Uitbreiding agrarisch natuurbeheer PSAN: EUR 200.000

De subsidieplafonds voor continuering van natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn erop gericht om alle aanvragen tot verlenging te kunnen honoreren. Dit betekent dat het beheer van de huidige natuurgebieden en agrarische beheersgebieden is verzekerd.

Aangezien Zeeland kampt met een budgettekort voor uitbreiding van beheer zijn de subsidieplafonds voor uitbreiding beperkt. Het subsidieplafond voor uitbreiding natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer bedraagt EUR 200.000 elk. Aanvragen die het budgetplafond overstijgen zullen moeten worden afgewezen.

Het subsidieplafond voor uitbreiding particulier natuurbeheer met functieverandering en inrichting voor 2009 bedraagt eveneens EUR 200.000 en wordt alleen opengesteld voor ‚‚n project nabij Koewacht in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

De Provincie spant zich in om in interprovinciaal verband extra uitbreidingsbudget te verkrijgen opdat afwijzingen kunnen worden voorkomen en er met ingang van 2010 weer voldoende ruimte is voor uitbreiding van het natuurbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet