NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Advies Task Force Financiering Landschap Nederland: Landschap verdient beter!

12 nov 2008

Investeren in landschapskwaliteit moet economische kansen opleveren. Dat concludeert de Task Force Financiering Landschap Nederland in een advies dat vandaag aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is aangeboden.

De Task Force, voorgezeten door Alexander Rinnooy Kan, stelt onder meer dat lagere overheden nog niet genoeg doen om de kwaliteit van het landschap te garanderen. Het mankeert nogal eens aan toepassing van bestaande mogelijkheden in het ruimtelijk beleid en aan doorzettingsvermogen en daadkracht. Een betere inzet van publieke middelen kan meer private financiering aantrekken. Privaat en publiek geld moeten daarom meer in samenhang worden ingezet, vindt de Task Force.

Om 'lelijkheid' op te ruimen en te voork˘men, of om verfraaiing te ondersteunen wordt al snel aan de overheid gedacht. Maar dat houdt niet in dat overheden ook de hele rekening moeten betalen. Het huidige beleid sluit volgens de Task Force niet goed aan op het (agrarisch) ondernemerschap. De vergoedingen die boeren krijgen voor groene diensten (zoals het onderhoud van houtwallen), leveren vaak te weinig op. Daarnaast ontbreekt een helder lange termijn perspectief om boeren over te kunnen halen tot aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Landschap van iedereen
Minister Verburg sprak van waardevolle inzichten in het rapport. "Ik voel mij ermee gesteund om samen met bestuurlijke en private partners een succes te maken van het Nederlandse Landschap". Ook was zij tevreden over de breedte van het onderzoek: "Ik heb bewust voor een breed samengestelde Task Force gekozen. U hebt gezaghebbende deskundigen uit wetenschap en maatschappij binnen uw gelederen. U hebt ook spraakmakende deskundigen en bestuurders geconsulteerd. We zorgen ervoor dat het landschap letterlijk en figuurlijk van iedereen blijft."

Belangrijkste actiepunten uit het advies:

De Task Force geeft aanbevelingen om de kwaliteit van het landschap te verhogen en de agrarische cultuurlandschappen beter toegankelijk te maken voor recreatie.

Rijk en provincies roepen fondsen in het leven voor samenhang en continu‹teit in financi‰le middelen. Waar mogelijk sluiten deze fondsen aan op lokale initiatieven en middelen.

Nieuwe rendabele ontwikkelingen binnen agrarische cultuurlandschappen, zoals woningbouw, betalen mee aan landschapsmaatregelen ('rood voor groen'). Ook moeten overheden aantasting van landschap door de aanleg van eigen infrastructuurprojecten compenseren.

De Regeling Groenfinanciering en de Natuurschoonwet worden verruimd.

Het kabinet, dat om het advies van de Task Force had gevraagd, zal eind november inhoudelijk reageren op het advies in de Agenda Landschap. Naast voorzitter Alexander Rinnooy Kan bestaat de Task Force uit Riek Bakker, Elco Brinkman, Steven van Eijck, Louise Fresco en Jan Zegering Hadders.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet