NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waterschapsverkiezingen: welke lijst is het meest vogelvriendelijk?

11 nov 2008

De kieslijst Water Natuurlijk is het meest vogelvriendelijk van alle landelijke lijsten die meedoen aan de komende waterschapsverkiezingen. Vogelbescherming Nederland onderwierp de deelnemende lijsten aan vier stellingen, om hun vogelvriendelijkheid te testen.

Van 13 tot en met 25 november kiest Nederland nieuwe besturen voor de waterschappen. Vogelbescherming Nederland stelde kandidaten van de deelnemende lijsten vier vragen over maatregelen die positief zijn voor vogels en natuur.

Uit het onderzoek blijkt dat met name Water Natuurlijk onze natuur een belangrijke plaats wil geven in het waterbeheer. PvdA en ChristenUnie zijn de nummers twee en drie, gevolgd door de Algemene Waterschapspartij. Het CDA koos van alle partijen het minst voor natuur en vogels en het meest voor landbouw.

Vogelbescherming vindt de komende verkiezingen belangrijk, omdat het aantal groene zetels mede bepaalt hoeveel aandacht natuur krijgt in het waterbeheer. Veel van onze natuur, en daarmee de vogels, is afhankelijk van water. Er moet genoeg water zijn, van goede kwaliteit en er moet genoeg ruimte zijn om het water op een natuurlijke manier zijn werk te kunnen laten doen.

Vogelbescherming vindt daarom dat vogels en natuur een duidelijkere plaats moeten krijgen in het beleid en beheer van water. Daarom heeft Vogelbescherming onlangs een visie uitgebracht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet