NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wees zuinig op bomen en groen

7 dec 2008

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn op plannen van gemeenten die bomen willen kappen. Tegelijkertijd wil zij dat gemeenten ruim aandacht aan groen besteden. ?Want n boom vangt de fijnstof-uitstoot op van 3000 autokilometers. Groen levert heel dus veel op voor gemeenten en vooral voor de inwoners?, aldus de minister van LNV in het VARA-radioprogramma ?Vroege Vogels? op Radio 1.

Burgers, die signaleren dat er bomen gekapt gaan worden, roept zij op om naar de gemeente te stappen om te vragen of de kap echt nodig is en of er weer nieuw groen aangeplant gaat worden. ?Soms is het nodig om bomen te kappen, maar dan moeten er wel nieuwe aangeplant worden?. Van Verburg mag een gemeente wat het aantal bomen betreft er per saldo nooit op achteruitgaan.

Minister Verburg doet tegelijkertijd ook een oproep aan Annemarie Jorritsma, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Jorritsma zou volgens Verburg het belang van groen en bomen bij gemeentebesturen onder de aandacht moeten brengen. Gemeentehuizen zouden hun deuren moeten openzetten voor inwoners om mee te praten en mee te denken over de kapplannen.

De minister deed deze oproep naar aanleiding van het door Vroege Vogels en de Bomenstichting opgerichte ?Meldpunt Kappen?. Bij dit meldpunt, op de website van Vroege Vogels, kan iedereen melding maken van boomkapplannen van gemeenten. De inventarisatie leverde dit voorjaar het aantal van 100.000 bomen op die in heel Nederland op de nominatie stonden om te verdwijnen.

In dezelfde uitzending maakte minister Verburg bekend dat zij ? 80.000 toekent aan de Bomenstichting voor het project ?Hoera, een burgerinitiatief!?. Dat project is bedoeld om de communicatie tussen lokale overheden en burgers te verbeteren en om te stimuleren dat burgers makkelijker met initiatieven kunnen komen op het gebied van groen en bomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet