NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkervogels aan zet

8 dec 2008

De akkervogels in ons land kunnen alle hulp gebruiken. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland een brochure gemaakt met allerlei tips en handreikingen: ?Akkervogels aan zet?. De nieuwe brochure wordt op woensdag 10 december 2008 in 's-Heer Abtskerke in Zeeland uitgereikt aan gedeputeerde Hamelink, ZLTO en Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Vogelbescherming Nederland roept boeren, terreinbeherende organisaties, natuurbeschermers en de overheid op om de handen ineen te slaan en akkervogels te hulp te komen. Met de brochure ?Akkervogels aan zet, voor een oogst met meerwaarde? biedt Vogelbescherming een handreiking om de akkervogels beter te beschermen.

Akkervogels zijn de laatste decennia een beetje in de vergeethoek geraakt. Onterecht, want de akkervogels hebben het moeilijk. Intensivering van de landbouw is de voornaamste oorzaak van de achteruitgang. De gevolgen voor de weidevogels waren snel duidelijk, de achteruitgang van de akkervogels ging veel minder opvallend. Bijna sluimerend verdwenen deze vogels van het platteland. Soorten als veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors zijn de afgelopen decennia met meer dan 90% afgenomen. In de jaren zeventig stond de veldleeuwerik nog in de top vijf van meest voorkomende broedvogels, inmiddels staat hij op de Rode Lijst. Ook soorten als patrijs, graspieper, gele kwikstaart en grauwe gors staan op deze lijst.

In de brochure valt te lezen hoe boeren de akkervogels kunnen helpen. De brochure wordt in samenwerking met het Zeeuwse Landschap op woensdag 10 december in _s-Heer Abtskerke gepresenteerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet