NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hulp voor de bijen

2 dec 2008

Het gaat slecht met de bij. Wereldwijd gaat de bijenstand hard achteruit en ook in Nederland gaat het niet goed. Dat is ernstig, want bijen vervullen een onmisbare rol bij de bestuiving van bloemen en gewassen. Stichting Natuur en Milieu en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging gaan samenwerken in een project om samen met deskundigen de komende jaren bekendheid te geven aan dit probleem, oplossingen te vinden en deze in praktijk te brengen. In februari 2009 start het project ?Bijdrage Biodiversiteit?.

Mensen associČren bijen vooral met honing. Maar bijen hebben voor de natuur een veel belangrijker functie. Ze zorgen voor de bestuiving van planten, struiken en bomen. In de vrije natuur wordt 80 procent van de planten bestoven door bijen. Ook voor vele Nederlandse fruit- en groentesoorten is dit het geval. Bijen zijn daarnaast van essentieel belang voor de biodiversiteit. Als de bestuiving door bijen stopt, verdwijnen heel veel plantensoorten.

De alarmerende berichten over bijensterfte betreffen zowel ?wilde? bijen als honingbijen. Een van de oorzaken voor de achteruitgang van de bijenstand is de varroamijt die zich voortplant op het broed van bijen. Hierdoor raken bijenvolken verzwakt en sterven vaak in hoog tempo uit. Ook milieuverontreiniging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen eisen hun tol. In westerse landen als Nederland hebben bijen bovendien last van de voortschrijdende verstedelijking: hier zijn steeds minder geschikte plekken om nesten te bouwen. Daarbij komt dat het aantal imkers al net zo snel afneemt als het aantal bijenvolken.

Het project ?Bijdrage Biodiversiteit? richt zich zowel op een breed publiek als op de politiek en zoekt de samenwerking met wetenschappers, fruittelers en andere belangengroepen. Doel is het belang van de bij voor mens en natuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, maar ook om de mogelijkheden voor bijvriendelijk beheer van natuur en landschap te bepleiten bij de beslissers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet