NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Haagse nota ecologische verbindingszones vastgesteld

27 nov 2008

Het College van B&W heeft de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag na inspraak vastgesteld. In deze nota staan de hoofdlijnen en maatregelen voor ecologische inrichting en beheer van de twaalf verbindingszones in de komende tien jaar. Voor de gebieden Ypenburg en Leidschenveen zijn nieuwe verbindingszones aangewezen. Voor o.a. Erasmusveld, Broeksloot, Binckhorst en Haagse Beek zijn enkele verbindingen toegevoegd. Bij de uitwerking van het masterplan Vlietzone wordt een nieuwe ecologische zone 'Vlietzone' ingepast. De nota levert ook ideeČn voor maatregelen die gebruikt kunnen worden voor de groene netwerken op wijk- en buurtniveau. "Deze kleine natuurgebieden in de stad zijn voor mensen, dieren en planten van groot belang om goed te kunnen leven. Gaat u eens kijken in een van de twaalf zones en ontdek de natuur bij u om de hoek", aldus Rabin Baldewsingh, wethouder leefbaarheid.

Ecologische verbindingszone
Tussen de grote groengebieden ligt een heel netwerk van wegbermen, bomenrijen, waterwegen met oevers, kleine bosjes en struiken. Deze vormen samen de ecologische verbindingszones. Planten en dieren kunnen via deze zones van het ene naar het andere gebied. Deze zones zijn zo natuurlijk mogelijk ingericht en beheerd. Bijvoorbeeld de natuurlijk begroeide oevers worden maar twee maal per jaar gemaaid, om de planten voldoende kans te geven om te bloeien en zaad te zetten. Hierdoor groeien op deze oevers veel meer verschillende soorten planten, zoals de grote kattenstaart, grote lisdodde, gele lis en watermunt. Maar zijn er soms ook vogels, padden, kikkers en waterjuffers te zien.

Hernieuwd beleid
De nota is een vervolg op de nota uit 1999. Sindsdien zijn deze gebieden natuurvriendelijk ingericht. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, plas-draszones, poelen, ecoduikers en ecoviaducten. De ecologische hoofdstructuur vraagt om een verdere verbetering door onder andere de uitbreiding van het grondgebied van de gemeente Den Haag en de gevolgen van klimaatveranderingen.

In kaart brengen van de verbindingszones
Voor alle verbindingszones is bekeken of ze voldoen aan de natuurvriendelijke inrichting. Op basis hiervan zijn ruim 300 verbeterpunten gesignaleerd. Het gaat om aanpassingen in inrichting, beheermaatregelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en poelen. Maar ook om het oplossen van barriäres van grote wegen en te krappe ecoduikers. De meeste verbeterpunten worden in de komende tien jaar uitgevoerd.

Meer informatie over ecologische verbindingszones staat op: www.denhaag.nl/ecozones.
Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet