NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese Commissie akkoord met subsidieregeling natuurbeheer

28 nov 2008

De Europese Commissie is akkoord met de subsidieregeling natuurbeheer. De goedkeuring van de commissie betekent dat de Nederlandse overheid aan particulieren een belastingvrije bijdrage mag geven voor het beheer van natuurterrein, bos en landschap.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vrijdag de goedkeuring van de Europese Commissie ontvangen in de staatssteunprocedure voor de subsidieregeling. De Europese Commissie maakt geen bezwaar tegen de subsidie voor natuurbeheer aan particuliere beheerders omdat deze steunmaatregel verenigbaar is met het EG-Verdrag. De commissie is ook akkoord met de fiscale vrijstelling van de subsidie voor de beheerders. De goedkeuring loopt tot en met 2013.

De regeling voor (particulier) natuurbeheer werd in 2000 ingevoerd in Nederland. De subsidieregeling heeft betrekking op verschillende beheermaatregelen die de natuur ten goede komen, zoals maaien voor het behoud van bloemrijke graslanden en natuurlijke begrazing. Daarnaast kan op grond van de regeling subsidie voor de inrichting van een natuurgebied en recreatie worden verstrekt.

De subsidieregeling en de fiscale vrijstelling beogen landeigenaren te stimuleren om meer aan natuurbeheer te doen. Dit is van belang voor de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet