NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verburg blijft bij afspraken met provincies over EHS

28 nov 2008

Minister Verburg van LNV heeft niet de intentie om de afspraken met de provincies over de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op korte termijn bij te stellen. Dit bleek donderdag ijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het Groot project EHS. De Kamer had naar aanleiding van de rapportage een aantal vragen die zich onder meer richtten op het tempo van inrichting van de EHS, de planologische bescherming, de kwaliteit van de natuur en de rapportage als zodanig.

Verder drong de Kamer aan op tijdig inzicht in de daadwerkelijke opgaven, op een snelle invoering van het nieuwe systeem van natuurbeheer en op snellere realisatie van articulier en agrarisch natuurbeheer. De VVD pleitte voor een stop op verwerving, om alle aandacht te laten uitgaan naar inrichting.

De minister zei te blijven vasthouden aan de beoogde realisatiedatum van 2018. Ze is niet voornemens om de mogelijkheden voor onteigening te verruimen; het maximale percentage van 10% blijft staan, als gemiddelde over alle provincies. Het project Nulmeting op kaart moet medio 2009 zijn afgerond. Zij wees verder op ontwikkelingen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportagegegevens te verbeteren, maar waarschuwde voor een teveel aan monitoring- en rapportageverplichtingen.

De minister meldde dat ze in het begin van 2009 opnieuw met de provincies zal overleggen. Bijsturing kan - indien nodig - plaatsvinden tijdens de midterm review, ook op basis van de resultaten van het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over natuur dat op dit moment wordt uitgevoerd.
Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet