NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zorgen bij Kamer over schaduwwerking Natura 2000

28 nov 2008

De Tweede Kamer wil dat het kabinet binnen zes maanden informatie geeft over de gevolgen van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Nederland op bestemmingsniveau. Een motie van het Kamerlid Nepp‚rus (VVD) is bij de stemming over de VROM-begroting aanvaard. De Kamer wil ook weten hoe de regering negatieve gevolgen denkt te voorkomen.

Dinsdag 3 december spreekt de Kamer met minister Verburg van LNV over het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies dat de taskforce-Trojan uitbracht over de ammoniakproblematiek in de Naturagebieden. Het IPO heeft deze week de woordvoerders in de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet snel helderheid moet bieden over de generieke maatregelen die nodig zijn om ammoniakdepositie op landelijk niveau terug te brengen. Het niveau van de generieke maatregelen bepaalt immers welke maatregelen er op regionaal niveau nog extra nodig zijn. Helderheid daarover is belangrijk bij de voorbereiding van de beheerplannen. Ook vindt het IPO dat er snel duidelijkheid moet komen over de juridische status van de beheerplannen. Dat is belangrijk voor de borging van onder regie van de provincies in de beheerplannen overeengekomen maatregelen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet