NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staat van Overijssel 2008 verschenen

17 dec 2008

Woensdag 17 december jl. is de Staat van Overijssel 2008 aangeboden aan Provinciale Staten. Deze jaarlijkse rapportage van het team Beleidsinformatie geeft een actueel en betrouwbaar beeld van de situatie in Overijssel. De Staat van Overijssel is per hoofdstuk als PDF te downloaden op http://provincie.overijssel.nl/?NwsIdt=166388.

Voor de verschillende thema’s uit het coalitie-akkoord &Overijssel geeft de Staat van Overijssel 2008 waardevolle informatie in de vorm van tabellen, figuren, kaarten en verhalen achter de cijfers. De Staat behandelt een breed scala aan onderwerpen: van de ontwikkeling van de woningvoorraad tot de groene economie en van het leefgebied van de kievitsbloem tot wachttijden in de jeugdzorg. Samen met de trendstudies van het Overijsselse Trendbureau vormt de Staat van Overijssel een nuttig en noodzakelijk kader bij het ontwikkelen en beoordelen van beleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet