NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogels van het boerenland nog steeds de dupe van Europees landbouwbeleid

2 dec 2008

Uit de nieuwste cijfers van het Europese monitoringssysteem voor algemene broedvogels blijkt dat de vogels van het boerenland hard achteruit gaan. De oorzaak is de intensieve landbouw. Het aantal broedparen van vogels van het boerenland is in Europa met 50 procent afgenomen.

Boerenlandvogels met vijftig procent afgenomen
De recente gegevens zijn in de periode van 1980 tot 2006 verzameld in opdracht van de EBCC (European Bird Census Council) en BirdLife International. Daaruit blijkt dat het aantal broedparen van vogels van het boerenland met 50 procent is afgenomen. Met soorten als de leeuwerik, kievit en grauwe gors gaat het erg slecht. De grootste achteruitgang is in het Westen van Europa te zien, in de landen die het langst te maken hebben met intensieve landbouw. Dit Europees monitoringssysteem wordt inmiddels door de EU beschouwd als een goede graadmeter voor de stand van de biodiversiteit in het bijzonder en natuur in het algemeen.

Het verdwijnen van gewassen, heggen en graslanden en het gebruik van pesticiden en kunstmest zijn de belangrijkste oorzaken van de dramatische achteruitgang van de vogels van het boerenland. Deze intensivering waardoor veel landschapselementen verdwenen zijn, werd mede aangestuurd door het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International roepen daarom al geruime tijd de landen van de EU op om het landbouwbeleid te hervormen. “Europese belastingsbetalers zullen niet bereid zijn te blijven betalen zonder daar iets voor terug te krijgen. Laten we daarom de boeren die natuurvriendelijk te werk gaan subsidiëren en laten we stoppen met het verstrekken van subsidies die het milieu schade toebrengen” zegt Floris van Kuijk van Vogelbescherming.

De tussentijdse evaluatie van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid op 20 november jongstleden was de kans om een eerste stap in die richting te zetten. Hier is echter opnieuw niet voor gekozen. Vogelbescherming is teleurgesteld over de inzet van Nederland en de uiteindelijke uitkomst van deze evaluatie.

Europese leiders hebben al in 2001 vastgesteld dat de biodiversiteit van levensbelang is voor zowel de economie als de natuur. Er is toen afgesproken dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 gestopt moest zijn. De Europese Commissie komt later deze maand met een laatste tussenrapportage, waaruit waarschijnlijk zal blijken dat deze doelstelling zonder drastische maatregelen niet gehaald gaat worden.

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor een beter gemeenschappelijk landbouwbeleid. In Nederland is dat vooral hard nodig voor de bescherming van weidevogels. Met soorten als de grutto, scholekster en veldleeuwerik gaat het niet goed. De grutto is in Nederland in een kleine dertig jaar tijd met ruim 50 procent afgenomen, het aantal veldleeuweriken met maar liefst 90 procent. Vorige week nog werd bekend dat de grauwe gors zo goed als zeker in ons land is uitgestorven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet