NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Parken en groene ruimte helpen de gezondheidskloof van rijk en arm verkleinen

5 dec 2008

Studies van de universiteiten van Glasgow en St. Andrews (UK) tonen aan dat blootstelling aan de groene ruimte een effect hebben op de gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag. Ongelijkheid in gezondheid ten gevolge van verschillende sociaal-economische posities (laagst - hoogst) blijkt minder manifest in populaties, die meer aan groene ruimte worden blootgesteld, aangezien gebruik van groen de kans op ziekte be´nvloedt.

Verschil tussen rijk en arm halveert
Voor het onderzoek 'Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study' http://duurzaambouwen.senternovem.nl/uploaded/FILES/Nieuws/08_12_03_report_Mitchell_Popham.pdf (download, 151 kB) werd de Engelse bevolking jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, ingedeeld in groepen op basis van inkomen en blootstelling aan groene ruimte. Deze werden gerelateerd aan sterftecijfers door generieke oorzaken en oorzaak-specifieke sterfte (zoals bloedsomloop en vaatziekten, longkanker, en zelfmoord) om te onderzoeken wat de correlatie is tussen inkomen, blootstelling aan groen en doodsoorzaak.

De correlatie tussen inkomenshoogte en sterfteoorzaak verschilde aanzienlijk tussen de groepen met blootstelling aan groene ruimte voor de mortaliteit door alle oorzaken en bloedvaten van de 'van groen verstoken' groepen. Andere specifieke doodsoorzaken door longkanker of zelfmoord bleken geen correlatie te hebben. Het verschil in het percentage van de sterfgevallen tussen de rijkste en de armste was ruwweg gehalveerd voor mensen met het meeste groen om hen heen, in vergelijking met degenen met de minste groene ruimten, de onderzoekers gevonden.

Groen moedigt beweging aan
Groene ruimten mogen mensen aanmoedigen om meer fysiek actief en eerdere studies hebben gesuggereerd dat parken en open ruimten helpen mensen de bloeddruk verlagen en de stress niveaus, en misschien zelfs genezen sneller na de operatie. Fysieke omgevingen die een goede gezondheid bevorderen, kunnen dus van belang zijn om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dr Richard Mitchell PhD, Frank Popham PhD, Frank Popham PhD, die zijn verbonden aan de University of Glasgow (Public Health and Health Policy), en de School of Geography and Geosciences, University of St Andrews (UK). Groen blijkt dus niet alleen goed voor de gezondheid, maar kan bij klimaatverandering (tempering van temperatuur) tevens een belangrijke rol spelen , zoals blijkt uit een onderzoek van de University of Manchester

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet