NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanbesteding gebiedsontwikkeling Crailo kan van start

4 dec 2008

Woensdag 3 december hebben de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren, de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat een bestuursovereenkomst getekend. Hierin is vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden de ontwikkeling van het voormalig militair terrein Crailo gaat plaatsvinden.

De samenwerkingspartners willen op dit terrein een evenwicht bereiken tussen wonen, bedrijven en natuur. Door middel van een aanbesteding willen zij een marktpartij selecteren die het terrein gaat ontwikkelen en daar woningen, een bedrijventerrein en natuur gaat realiseren. De aanmeldingstermijn voor de aanbesteding start nog in december van dit jaar. De verwachting is dat na de zomer van 2009 een geschikte marktpartij is geselecteerd.

Inspraak
De marktpartijen die in de eerste selectiefase worden geselecteerd maken een globaal stedenbouwkundig plan. De winnaar werkt zijn plan verder uit. Omwonenden en betrokkenen zullen bij de planuitwerking worden betrokken. Voor het gehele gebied moet bovendien nog een bestemmingsplan worden opgesteld. Hierbij zullen de omwonenden uiteraard inspraakmogelijkheden hebben.

De ondertekenaars van de bestuursovereenkomst: v.l.n.r. wethouder Leo Janssen (Laren), wethouder Jan Rensen (Hilversum), gedeputeerde Bart Heller (provincie Noord-Holland), burgemeester Milo Schoenmaker (Bussum), rentmeester Henk Korten (GNR).

Crailo
Crailo is in 2007 aangekocht door de provincie Noord-Holland met als doel het hele gebied in samenhang te ontwikkelen. Het gebied Crailo ligt centraal in het Gooi. Het omvat de terreinen van de voormalige Palmkazerne en het Asielzoekerscentrum. Aan de oost- en zuidzijde ligt een groot, aaneengesloten bos- en heideterrein: de Bussumerheide / Westerheide. Dit natuurgebied is een belangrijk uitloopgebied voor bewoners uit de regio.

Alle nieuwe ontwikkelingen op Crailo voorzien in een regionale behoefte. Op de Palmkazerne wordt op een oppervlakte van circa 9 ha een woongebied ontwikkeld met maximaal 270 woningen in diverse prijsklassen. Het Middengebied (ca. 12 ha) wordt bestemd als bedrijventerrein met kleine tot middelgrote bedrijven. Tussen beide gebieden komt een groene bufferzone (6 ha). Bovendien zal het bedrijventerrein door middel van een beplante grondwal extra worden afgeschermd. Het AZC-terrein wordt grotendeels ontwikkeld tot natuurgebied (ca. 15 ha). Een beperkt deel (3 ha) is bestemd als kantorenlocatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet