NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europa zet mes in bestrijdingsmiddelen

15 jan 2009

Na jarenlang overleg heeft het Europees Parlement op 13 januari 2008 besloten de 25 meest schadelijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie strijden al jaren voor betere regelgeving en zijn verheugd dat Europa nu eindelijk maatregelen neemt: het is beter voor ons milieu en onze gezondheid.

Het besluit over chemische bestrijdingsmiddelen is vergelijkbaar met het besluit over lood in benzine en over asbest: we wisten al jaren dat het slecht was, maar toch gebruikten we het.

Kankerverwekkend
De landbouw bestrijdt met chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden geheten, insecten en schimmels. Pesticiden schaden echter ook de gezondheid van mensen en het milieu, doordat het in de grond, het water en ons voedsel terechtkomt. Veel middelen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend. Er zijn vrijwel altijd voldoende milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar. Het Europese besluit van vandaag is dan ook, na zeven jaar strijd, een mijlpaal voor milieu en gezondheid.

Voedselveiligheid
Het verbod geldt voor de meest kankerverwekkende pesticidensoorten en de soorten die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dit is een stap vooruit voor de voedselveiligheid, want al deze verboden middelen zijn in de afgelopen jaren aangetroffen op groenten en fruit in de Nederlandse supermarkten. Alle pesticiden moeten voortaan ook eerst worden getest op het effect van de ontwikkeling van het kind. Ook komt er een zwarte lijst van pesticiden die niet direct afgeschaft, maar op termijn wel vervangen moeten worden door bij voorkeur niet-chemische alternatieven. Andere maatregelen zijn dat er rekening moet worden gehouden met het stapeleffect van verschillende soorten pesticiden en dat een middel alleen op de markt mag komen als de industrie ook onderzoek door onafhankelijke partijen heeft laten uitvoeren.

Ten slotte besloot het Europees Parlement dat de pesticiden beter moeten worden getest op het effect op bijen. Bijenpopulaties nemen de afgelopen jaren zorgwekkend af en pesticiden spelen hier een rol bij.

Helaas zijn nog niet alle stoffen, die de ontwikkeling immuunsysteem, hersenen, motoriek en geheugenfunctie be´nvloeden, verboden. Verdere verbeteringen van het bestrijdingsmiddelenbeleid blijven dus nog nodig.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet