NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wijzigingen Limburgse stimuleringsplannen Natuur, Bos en Landschap

7 jan 2009

In de Stimuleringsplannen voor Natuur, Bos en Landschap staat voor heel Limburg beschreven waar welke subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer zijn opengesteld. De Provincie Limburg werkt momenteel aan een herziening van deze stimuleringsplannen, die eind 2009 van kracht wordt. In dit kader is er tot en met vrijdag 30 januari 2009 de mogelijkheid om verzoeken in te dienen. Om een verzoek tot wijziging in te dienen kan het wijzigingsformulier stimuleringsplan herziening VIII worden aangevraagd. Dit formulier is te downloaden via de website www.limburg.nl/natuur, of kan worden aangevraagd via telefoon 043 - 389 74 42. De stimuleringsplannen beschrijven de natuurdoelen, de mogelijkheden voor subsidie vanuit genoemde Subsidieregelingen en geven de begrenzingen aan van gebieden waar deze regelingen op van toepassing zijn.

Vanwege een beperkt aantal vrij in te zetten hectares vindt er een selectie plaats. Verzoeken worden ondermeer getoetst op de aspecten:

De mogelijke bijdrage van het verzoek aan het provinciaal milieu- en waterbeleid;

De mogelijke bijdrage van het verzoek aan de bescherming van natuurgebieden in de omgeving;

Aanwezigheid van natuurwaarden in het gebied;

Aanwezigheid van natuurwaarden in de directe omgeving;

Potenties tot het ontwikkelen van bijzondere biotopen;

Voorkomen van beschermde en/of bedreigde soorten;

Realisatiekans.

Voor veel mensen is de deelname aan particulier en agrarisch natuurbeheer nog een grote stap op onbekend terrein. Om deze stap makkelijker te maken is er voor de bewoners van de provincie Limburg een gratis serviceloket opengesteld; het serviceloket Particulier en Agrarisch Natuurbeheer. Bij dit loket kan men onder andere terecht met vragen over de subsidiemogelijkheden die de Stimuleringsplannen bieden. Het serviceloket is te bereiken via telefoon 013 - 595 05 95.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet