NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer ontevreden over Agenda Landschap

30 jan 2009
De Tweede Kamer is niet tevreden over de Agenda Landschap. Dat bleek 28 januari in het Algemeen Overleg met minister Verburg (LNV) en minister Cramer (Vrom). De PvdA sprak toch nog van een stap in de goede richting, de oppositie hekelde het gebrek aan ambitie en het ontbreken van urgentie.

Vrijwel alle Kamerleden vinden fondsvorming een interessant instrument voor de duurzame financiering van het landschap, al maken ze zich zorgen over het vullen van die fondsen. De ChristenUnie suggereerde dat provincies wellicht de rente op de middelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kunnen inzetten. Eerder signaleerde het IPO dat de Agenda geen concrete oplossingen biedt voor de financi‰le knelpunten in de uitvoering van het landschapsbeleid. Instrumenten om geld voor landschap uit de markt te halen hebben tot nu toe weinig opgeleverd, aldus het IPO.

GroenLinks, D66 en SP riepen de minister op tot rijksregie over het landschap. Kamerlid Van Heugten (CDA) was het hiermee niet eens: provincies doen goed werk en stoppen veel geld in het landschap. "We moeten niet denken dat Den Haag de zaken kan regelen. En we moeten voorkomen dat Den Haag de provincies opzadelt met tegenstrijdige richtlijnen." In haar reactie legde minister Cramer uit wat ook al weer de sturingsfilosofie is voor de inrichting van de ruimte: decentraal wat kan, centraal wat moet. Het rijk vult met de AMvB Ruimte nader in wat centraal moet en dat heeft doorwerking naar de decentrale overheden, aldus minister Cramer.

De SGP vroeg zich af of de minister van LNV met de oproep aan provincies om waardevol agrarisch cultuurlandschap aan te wijzen weer een nieuwe gebiedscategorie invoert.

Maar minister Verburg verwacht dat waardevol cultuurlandschap grotendeels samenvalt met de Nationale Landschappen. Verder pleitte de SGP in navolging van het Planbureau voor de Leefomgeving voor een duidelijk en consistent landschapsbeleid. Het ontbreken daarvan en het steeds maken van nieuwe keuzes hindert de doorwerking van het rijksbeleid naar de decentrale overheden, aldus Van der Vlies.

Onder druk van de Kamer is de minister van LNV bereid om het stopzetten van de regeling voor historische buitenplaatsen te herzien. Ze komt v˘˘r de zomer met een brief. Verder beloofde de minister vaLNV de Tweede Kamer te informeren over de voeding van de fondsen, maar ze zei er niet bij wanneer. De minister van VROM stuurt voor het zomerreces een brief over de sanering van verspreid glas (kassen) aan de Tweede Kamer. Mogelijk komt er nog een verlengd algemeen overleg over de Agenda Landschap.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet