NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geld voor groen in krachtwijken

29 jan 2009

Voor groen in de krachtwijken heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 7,8 miljoen euro vrij gemaakt.

Het geld is specifiek bedoeld voor 'krachtwijken' en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt.

Per stad is in een convenant vastgelegd voor welke concrete projecten het geld bestemd is. Op 5 februari worden deze convenanten ondertekend door de minister en de verantwoordelijke wethouders van de steden die een bijdrage krijgen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad.

Als symbolisch cadeau krijgt elke stad van het ministerie van LNV een appelboom.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet