NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verstoringsgevoeligheid van vogels

22 jan 2009

Vogels worden verstoord wanneer ze te dicht worden benaderd, dat is een feit. Het is alleen niet eenvoudig om precies te bepalen bij welke afstand een bepaalde soort daadwerkelijk stopt met zijn natuurlijk gedrag. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland begin 2009 een herziene versie van het rapport Verstoringsgevoeligheid van Vogels uitgebracht, opgesteld door Bureau Waardenburg. Dit rapport bevat alle beschikbare informatie over verstoringsafstanden van een groot aantal vogelsoorten bij recreatie op het land, water en in de lucht.

Effecten van recreatie
Veel informatie in de rapportage is nieuw. Naast de meest recente onderzoeksresultaten worden de effecten op vogels van een groot aantal recreatievormen beschreven. Ook wordt een nieuw begrip gečntroduceerd: alertafstand. Het is een effectief hulpmiddel om verstoring te voorkomen. Tenslotte is er van elke in Nederland voorkomende soort, voor zover die in de Vogelrichtlijn of op de Rode Lijst voorkomt, specifieke informatie over verstoring te lezen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet