NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Minister over Nota Ruimte: genoeg sturing, geen keurslijf

13 febr 2009 ‘Voldoende sturing, maar géén keurslijf!' Dit zet minister Cramer (VROM) vandaag in het voortgezet Algemeen Overleg over de Nota Ruimte. Het was haar antwoord op de verwachtingen van de Tweede Kamer over de doorwerking van het ruimtelijk beleid naar provincies en gemeenten onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van het al vaak in de Kamer besproken voorbeeld van de aanleg van de wegverbinding de Centrale As en het bedrijventerrein Quatre Bras in het Nationaal Landschap Noordelijke Wouden in Fryslân, voelden de Kamerleden de minister aan de tand over de rijkssturing via de AMvB Ruimte die nu in voorbereiding is. Vooral de rolverdeling tussen rijk en provincies bij de ruimtelijke bescherming van de kernkwaliteiten van Nationale Landschappen verdeelt de Kamer. Linkse partijen willen een centralere sturing op de inhoud; CDA en VVD vinden de invulling van ‘centraal wat moet' te ver gaan. De AMvB Ruimte komt medio dit jaar naar de Tweede Kamer.

Verder informeerde de minister de Kamer over haar inzet in de huidige projecten en de verlenging van het budget voor de periode 2014-2020. De minister beloofde alles op alles te zetten om ook na 2014 te kunnen beschikken over een investeringsbudget voor ruimtelijke-ontwikkelingsprojecten. Daarover komt in de Voorjaarsnota duidelijkheid als er over de gehele ruimtelijke investeringsagenda van het rijk wordt gesproken, mede als definitief antwoord op de motie-Van Heugten (CDA) die bij de VROM-begroting 2008 hierover is aangenomen. Van Heugten waarschuwde de minister deze gelegenheid als een laatste kans te beschouwen.

Op de vraag van mevrouw Wiegman van de ChristenUnie in hoeverre de ruimtelijke investeringsagenda van het rijk dan wordt gekoppeld aan de investeringsagenda's van de provincies, antwoordde de minister dat de krachten zullen worden gebundeld.

Verder gaf de minister aan rond de komende Voorjaarsnota de toekenning van de rijksbijdrage aan de laatste 12 van de totaal 23 al geselecteerde projecten te verwachten. Het gaat om een bedrag van € 582 miljoen. Eventuele nieuwe projecten komen pas in beeld als het Nota Ruimtebudget wordt verlengd.

bron: ipo

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet