NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschapsprijs Noord-Holland: doe mee!

12 febr 2009

De ongerepte Waddenzee, de duinen, de cultuurhistorisch waardevolle droogmakerijen en de heidevelden in het Gooi: het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele karakteristieke landschappen die Noord-Holland rijk is. De provincie Noord-Holland werkt aan het behouden en versterken van die karakteristieke Noord-Hollandse landschappen. Wij juichen toe dat ook anderen het landschap een warm hart toedragen. Zet u zich ook in voor het landschap? Stuur uiterlijk 11 maart uw idee in en maak kans op een prijs van € 15.000!

Het veranderende landschap
Met de Landschapsprijs beloont de provincie initiatieven, plannen en projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap, zowel op het gebied van natuur als cultuur.
De Landschapsprijs draait dit jaar om het thema ”het veranderende landschap”. De provincie nodigt iedere particulier, organisatie, groep of gemeente in Noord-Holland uit om deel te nemen.
Graag maakt de provincie van deze gelegenheid gebruik om ook vrijwilligers, die zich enorm inzetten en vaak veel bereiken voor het landschap, te belonen. U kunt een persoon of groep voordragen waarvan u vindt dat hij een prijs verdient voor zijn betekenis in het landschap.

Prijzengeld
Gedeputeerde Landschap Peter Visser reikt de Landschapsprijs, ter waarde van € 15.000,-, op 10 juni 2009 uit. Ook reikt hij drie landschapspenningen uit, waaraan een bedrag van ieder € 5000,- verbonden is. Het prijzengeld is bedoeld voor besteding aan uw project. Voor de voorwaarden kunt onze website raadplegen.

Inzenden
Plannen of projecten moeten voor 11 maart 2009 schriftelijk worden ingediend. Een onafhankelijke jury van 6 personen beoordeelt de inzendingen. Kijk op www.noord-holland.nl voor nadere informatie over de wijze van insturen en criteria waaraan de inzending moet voldoen.

Stuur uw plan, project of uw voordracht naar:
Provincie Noord-Holland
t.a.v. Jacqueline Groen
Directie Beleid, sector Natuur Landschap en Recreatie.
Postbus 3007
2001 DA Haarlem.
Voor meer informatie kunt u ook bellen: 023 5144468 of 023 5143555


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet