NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe mondiale aanpak nodig voor biodiversiteit

11 febr 2009

Om het verlies aan biodiversiteit te stoppen zijn drastische stappen nodig. Onderdeel daarvan moet zijn dat rijke landen meebetalen aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in armere landen. Nu gebeurt dat nog te weinig en is er geen garantie dat de bescherming ook blijvend is. Een nieuwe aanpak is daarom nodig. Dat is de conclusie van een internationale bijeenkomst over biodiversiteit van milieu-experts en economen, begin deze week in Amsterdam.

De aanwezige economen en wetenschappers pleitten voor de instelling van een zogenoemd Green Development Mechanism, een instrument waarbij landen worden betaald voor het beschermen en duurzaam gebruiken van biodiversiteit en belangrijke ecosystemen. De bijeenkomst in Amsterdam werd georganiseerd door het ministerie van VROM in samenwerking met UNEP, IUCN, het secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag, het Britse milieuministerie Defra en IFC (onderdeel van de Wereldbank).

Tijdens de bijeenkomst analyseerden de deelnemers de bestaande instrumenten en concludeerden dat deze niet volstaan om de biodiversiteitscrisis te stoppen. Cruciaal is dat gezorgd wordt voor permanente, langetermijnfinanciering voor biodiversiteitsbehoud in plaats van kortlopende projectfinanciering. Hiervoor zijn mondiale afspraken noodzakelijk. De deelnemende organisaties spraken af samen voorstellen te doen voor een dergelijk mechanisme. Ze hopen dat daarover volgend jaar, op de biodiversiteitstop in Japan, een besluit kan worden genomen.

De conclusie en aanbevelingen van de bijeenkomst zijn aangeboden aan de voorzitter van de taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen, Hans Alders. Deze taskforce adviseert de Nederlandse overheid over het langetermijnbiodiversiteitsbeleid. Hans Alders gaf in een reactie aan het initiatief van groot belang te vinden en riep de deelnemers op om politieke steun voor het idee te genereren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet