NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie en Havenbedrijf Rotterdam tekenen akkoord

9 febr 2009

Milieudefensie en Havenbedrijf Rotterdam
presenteren vandaag de ‘Overeenkomst Duurzame Maasvlakte'. Dit jaar nog
laten beide partijen een onderzoek uitvoeren om te bepalen of en hoe de
emissies van fijn stof, NOX, SO2 en CO2 – afkomstig van activiteiten van
de huidige en Tweede Maasvlakte - kunnen worden gereduceerd. De
gezamenlijke ambitie is een reductie van luchtverontreinigende stoffen
met 10 procent per 2020. Gezien dit resultaat ziet Milieudefensie af van
juridische stappen tegen de aanleg en het gebruik van de Tweede Maasvlakte.

De afgelopen maanden hebben Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie op
constructieve wijze gesproken over de verschillen van inzicht met
betrekking tot de milieudoelstellingen en -prestaties van de Tweede
Maasvlakte. Daarbij is vastgesteld dat het voor beide partijen
aantrekkelijker is te streven naar een verduurzaming van het gebruik van
de Maasvlakte dan het voeren van juridische procedures daarover, omdat
zij verwachten daarmee grotere en efficiëntere milieuwinst te behalen.

Onderdeel van de overeenkomst is een onderzoek naar de meest effectieve
maatregelen om de emissiereductie te realiseren. Dan gaat het
bijvoorbeeld om de inzet van walstroom voor (zee)schepen die in de haven
liggen, om het gebruik van havengelden als stimulans om reders te laten
investeren in milieumaatregelen, en om het vergroten van de milieuzone
op de Maasvlakte zodat ook in andere delen van het havengebied alleen
schonere vrachtwagens welkom zijn. Havenbedrijf Rotterdam en
Milieudefensie blijven de komende jaren in overleg om het effect van de
te nemen maatregelen te monitoren en indien nodig aanvullende
maatregelen te nemen.

Hans Smits, directeur Havenbedrijf Rotterdam:
'Wij zijn verheugd over de constructieve opstelling van Milieudefensie.
Het is altijd het streven van het Havenbedrijf geweest om in een
permanente dialoog met alle stakeholders win-win situaties te creëren
waarbij de economie én de leefbaarheid versterkt worden. De aanleg van
de Tweede Maasvlakte gaat onverminderd door en tegelijk zorgen we dat de
haven duurzamer wordt.'

Frank Köhler, directeur Milieudefensie:
'Milieudefensie is blij met deze overeenkomst. Het markeert het einde
van een jarenlange strijd die voor de rechter dreigde te eindigen. Zover
hoefde het niet te komen, want er ligt nu een resultaat waar het milieu
en de inwoners van Rotterdam wel bij varen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet