NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herten via afschot van Terschelling

9-02-2009

De illegaal uitgezette herten op Terschelling worden door middel van afschot van het eiland gehaald. Afschot is nodig om schadelijke gevolgen van de aanwezigheid van de herten op het eiland te voorkomen.

In strijd met de Flora- en faunawet zijn in november op Terschelling tien edelherten uitgezet. Herten komen van nature niet voor op het eiland. Ze kunnen op het eiland schade aanrichten aan de kwetsbare natuur en aan landbouwgewassen. Bovendien zijn er risico's voor de verkeersveiligheid omdat de herten niet op een afgesloten terrein zitten.

Gespecialiseerde dierenartsen hebben de afgelopen tijd tevergeefs geprobeerd de dieren te verdoven om ze over te brengen naar het vasteland. De vangacties hebben helaas te weinig opgeleverd. En hert werd gevangen. De rest van de herten is te schuw gebleken om van dichtbij verdoofd te kunnen worden met een verdovingspijl. Op basis van de opgedane ervaringen heeft de minister besloten dat de herten via afschot van het eiland verwijderd worden. In tegenstelling tot verdoven is schieten wel mogelijk omdat dit van veel grotere afstand kan.

De overtreding van de Flora- en faunawet dient zo snel mogelijk ongedaan moet worden gemaakt. In december heeft de voorzieningenrechter dit onderschreven in een zaak die door de daders was aangespannen.

De herten op Terschelling zijn afkomstig van een hertenfokkerij op het vasteland en waren bedoeld voor de slacht. In november hebben particulieren de gefokte dieren onder valse voorwendselen gekocht en losgelaten op Terschelling.

Minister Verburg veroordeelt de illegale uitzetting van de herten scherp. "Voor iedereen zal duidelijk zijn dat dit allerminst grappig is. Je solt niet zo met herten en je laat ook niet zo maar edelherten los op andermans terrein."

LNV is verantwoordelijk voor de naleving van de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet verbiedt het uitzetten van dieren in de vrije natuur. Bij de uitzetting van de herten op Terschelling gaat het om faunavervalsing. Herten horen niet op Terschelling en bevinden zich op het eiland ook niet in een afgeschermd gebied, zoals op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. In Nederland zijn alleen deze twee gebieden aangewezen als leefgebied voor het edelhert omdat daar en volwaardige populatie kan bestaan en het terrein afgerasterd is.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet