NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie gaat beslissen over lot veefabrieken

6 feb 2009

Milieudefensie en de Dierenbescherming zijn blij dat het eerste burgerinitiatief in provincie
Noord-Holland ontvankelijk is verklaard. Dit maakt de weg vrij voor de
inhoudelijke behandeling van het voorstel door de Provinciale Staten.
Met het burgerinitiatief willen de Dierenbescherming en Milieudefensie
bereiken dat de provincie Noord-Holland de vestiging van megastallen
verbiedt.

In september 2008 hebben Milieudefensie en de Dierenbescherming hun
krachten gebundeld. Aanleiding vormde een bouwplan voor een megastal in
Middenmeer, met 1,62 miljoen vleeskuikens de grootste kippenfabriek van
Nederland. Megastallen zijn slecht voor het milieu, schaden het
landschap en veroorzaken veel dierenleed. De samenwerking heeft geleid
tot het idee om een burgerinitiatief te starten. Bedoeling om
Provinciale Staten van Noord-Holland te bewegen tot een verbod op
vestiging van grootschalige bio-industrie.

Inwoners van de provincie Noord-Holland hebben massaal hun handtekening
onder het burgerinitiatief gezet. In korte tijd lukte het de twee
organisaties om ruim 25.000 steunbetuigingen te verzamelen. Volgens de
provinciale verordening zijn 5.000 geldige handtekeningen al voldoende
om een aanvraag voor een burgerinitiatief goed te keuren. Op 15 december
2008 zijn de handtekeningen aan de Commissaris van de Koningin, de heer
Borghouts, overhandigd. Het wachten was vervolgens op de reactie van de
provincie. Vandaag is bekend geworden dat de Commissaris van de Koningin
het voorstel ontvankelijk heeft verklaard. Dit wordt in de
statenvergadering van komende maandag formeel bevestigd. Inhoudelijk
wordt het voorstel binnenkort besproken in twee commissies, de
beslissende stemming over het burgerinitiatief tegen megastallen zal
plaatsvinden op 16 maart.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet