NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voor groen in de krachtwijken 7,8 miljoen euro.

5 febr 2009

Dit geld is vandaag door de ondertekening van de 'groenconvenanten' verdeeld over de gemeenten die concrete groene projecten hadden ingediend. Het geld is specifiek bedoeld voor 'krachtwijken' in de periode 2008-2011. Steden met ťťn krachtwijk krijgen 430.000 euro voor de periode, steden met meerdere krachtwijken 975.000 euro.

Minister Verburg investeert in de krachtwijken omdat zij vindt dat een vitale stad niet zonder vitaal groen kan: "60% van onze bevolking leeft in de stad. En ik wil graag dat iedereen dichtbij huis het groen in kan, ook in de stad. Met deze impuls in het groen van de stad worden parken en plantsoenen opgeknapt, grasvelden op de schop genomen en krijgt groen een hoogwaardige plek in de stad. Want ook stadskinderen hebben plekken nodig waar ze naar hartenlust over, en soms in, het slootje kunnen springen." Het is de ambitie van de minister dat het onderwerp 'Groen in de Stad' volgend jaar in alle programma's van de politieke partijen prijkt.

Per stad is in een convenant vastgelegd voor welke concrete projecten het geld bestemd is. Dertien van de achttien steden met krachtwijken hebben groene projecten op het oog. In totaal krijgt groen een prominentere plek in 29 krachtwijken. De convenanten zijn vandaag in de Arnhemse krachtwijk Presikhaaf ondertekend door minister Verburg en de verantwoordelijke wethouders van de steden die een bijdrage krijgen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad.

Korte samenvatting projecten per gemeente
Amersfoort
Speeltuin de Kruiskamp wordt grondig gerenoveerd. Er komt meer groen in de speeltuin, een echte natuurspeelplek en een plek waar kinderen met water kunnen spelen. Het tweede project is de Groene Huiskamer Kruiskamp waar een nieuwe brede school wordt gebouwd. De openbare ruimte rond de school wordt samen met de gebruikers groen ingericht. Het laatste project heet Buitenkast: een samenspeel- en speluitleenproject. Een idee vanuit de wijk zelf om een deel van het groen om te vormen tot echt avontuurlijk speelgroen, met een natuurspeelplek en een plek om te tuinieren.

Amsterdam
In het Sloterpark in de krachtwijk Nieuw-West komen speel- en ontmoetingsplekken. Het park wordt aantrekkelijk voor allochtone bewoners en spelende kinderen. Voor Amsterdam Zuid-Oost ontwerpen kinderen een sport- en spellandschap en een 'rondje Bijlmerpark' (een rondje voor joggers en skaters). In Amsterdam-Noord, Oost-Watergraafsmeer en Bos en Lommer komen drie postzegelparken; opnieuw ingerichte groene pleintjes van zeer hoogwaardige ontwerpkwaliteit midden in buurten. De natuurspeeltuin Noorderpark geeft kinderen een speelse ontmoeting met de natuur.

Arnhem
In het project 'Park Spijkerbroek' wordt het aanwezige groen omgevormd tot een park dat een spilfunctie in de wijk moet gaan krijgen. Het wordt een verzamelplek waar bewoners kunnen ontspannen en die bovendien goede doorgang biedt naar het Spijkerkwartier. Het tweede Arnhemse project is de aanleg van groene randen rondom de wijk Presikhaaf. Er komt een ecologische zone met een buurtpark, opvang van hemelwater en groene wandelroutes.

Dordrecht
In de wijk Wielwijk worden langs de A16 extra bomen gepland die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit. En in het hart van de wijk komt meer groen om in te sporten en te spelen. Daarnaast komt er langs de N3 en het spoor in Crabbehof een 'Speelruigte'. Deze ruigte wordt zo ingericht dat kinderen er op allerlei creatieve manieren kunnen spelen en de eigen fantasie de volle ruimte krijgt. Tenslotte wordt in de wijk een maatregelenplan gemaakt dat de wijk zo duurzaam en klimaatbestendig mogelijk moet maken. Dit maatregelenplan moet ook toepasbaar zijn in andere steden en wijken.

Enschede
De bomenroute is ontstaan vanuit een initiatief van de bewoners van Velve-Lindenhof. Deze route door de wijk gaat langs bijzondere bomen en groene plekken. Het Velve Park ligt centraal in Velve-Lindenhof en kan de wijk aantrekkelijker en leefbaarder maken. Het huidige plantsoen wordt verbonden met het aangrenzende schoolplein en het bejaardencentrum. In het nieuwe grotere park komt een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek met veel water. Er komt ruimte voor het bewegen van ouderen in het park en het ontmoeten en het beleven van groen.

Heerlen
In de wijk Meezenbroek Schaesbergerveld Palemig komen vier hoogwaardige kleinschalige groene plekken. Elke plek krijgt een eigen identiteit die samen met de bewoners wordt bepaald. In de toekomst heeft de wijk minder woningen en de vrijkomende ruimte wordt benut voor groen, zodat kinderen meer speelruimte hebben en de buurtbewoners elkaar kunnen treffen.

Leeuwarden
In de krachtwijk Heechterp-Schieringen wordt een 'Struunpaad' gemaakt, een groene wandelroute waardoor je vanuit de wijk het naastgelegen groene gebied kunt in wandelen. Daarnaast is het de bedoeling om samen met bewoners per buurt of blok een plan te maken voor de verbetering van de openbare groene ruimte. Voorbeelden zijn: bloemen, vlinderaantrekkende beplanting, fruitbomen en/of eigen stukjes tuin. Ook krijgt groen een plek bij het verbeterplan in de wijk: van nieuwe groenverbindingen, een park tot het verbinden van de nu doodlopende vaarroute met de routes van de stad.

Maastricht
In Maastricht worden de woonbuurten Wijckerpoort en Wittenvrouwenveld (krachtwijk Maastricht Noordoost) op groene wijze met elkaar verbonden. De woonbuurten liggen aan weerszijde van de A2, en over het tunneldak van de A2 komt een groene verbinding. In Wyckerpoort is vorig jaar al het centrale groene plein gerenoveerd. In Wittevrouwenveld komt een nog grotere centrale groene ruimte op een plek waar nu nog woningen staan.

Nijmegen
Nijmegen heeft drie projecten in de krachtwijk Hatert. Door diverse inbreidingsprojecten is het belang van groen in de openbare ruimte toegenomen. De zoom langs de West- en Zuidkant van de wijk is groen maar oogt eentonig. Samen met bewoners wordt dit groen opgewaardeerd tot Park Hatertzoom waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en recreŽren. Ten tweede komt er in Hatert een nieuw park in het noordoosten van de wijk op een terrein dat nu nog braak ligt. Het laatste project biedt ruimte aan ideeŽn van de bewoners. De bewoners kunnen zelf projecten aanwijzen die de wijk groener maken.

Rotterdam
Om ervoor te zorgen dat de Rotterdamse jeugd in contact staat met de natuur zet de stad Rotterdam in op groene schoolpleinen in de krachtwijken. De openbare basisschool de Zonnehoek en de Islamitische basisschool de Dialoog hebben al een groen schoolplein. De scholen hebben het plein samen ingericht blijven deze samen beheren. De komende jaren volgen twaalf scholen. De schoolpleinen bieden de kinderen, ouders en omwonenden een gezonde, educatief hoogwaardige, veilige en groene leef- en speelomgeving (ook buiten schooltijden) die samen wordt onderhouden.

Schiedam
Het Prinses Beatrixpark ligt direct aan de krachtwijk Nieuwland en vormt een groot recreatiegebied. In het park liggen diverse sportvelden, een kinderboerderij en een speeltuin. Het park stamt uit de jaren vijftig en is toe aan een opknapbeurt. Het doel is een vernieuwd park waar kinderen uit Nieuwland samen spelen en hun ouders en andere bewoners van Schiedam kunnen ontspannen, sporten en elkaar ontmoeten. IdeeŽn zijn bijvoorbeeld een beachvolleybalveld en diverse barbecueplekken.

Utrecht
In de wijken Zuilen-Oost en Overvecht worden samen met de bewoners plannen gemaakt om het bestaande groen aantrekkelijker te maken door de aanleg van paden, picknickplekken en speelruimten voor kinderen. Het ten noorden van de wijk Overvecht gelegen recreatiegebied 'Ruigenhoek' wordt opnieuw ingericht. Er komen fiets-, wandel- en ruiterpaden en een kanoroute in een natuurrijk polderlandschap. De Hollandse waterlinie wordt zichtbaarder. In de wijk Ondiep komt een buurtpark op het huidige grasveld aan de Klokkenveld. Ook het Peltplantsoen in Kanaleneiland wordt beter bruikbaar gemaakt voor de buurt. Samen met kinderen wordt er een groenplan gemaakt.

Zaanstad
In de wijk Poelenburg wordt het bestaande volkstuinencomplex verplaatst en opnieuw ingericht. De huidige locatie is namelijk beoogd als woningbouwlocatie. Het nieuwe volkstuinencomplex wordt ontsloten door een nog aan te leggen groenzone en krijgt een meer openbaar karakter. Geluidsschermen en het aanplanten van fijnstof afvangende bomen beperken de milieuoverlast.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet