NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

340.000 euro voor natuurlijke bestrijding schadelijke insecten

27 februari 2009

De provincie Flevoland steunt het project ‘Actief Randenbeheer Flevoland’ met een subsidie van 340.000 euro in de periode 2008-2013. Door de biodiversiteit van de flora en fauna te verhogen kunnen schadelijke insecten op natuurlijk wijze worden bestreden. Het project is in samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland, LTO-Noord en Landschapsbeheer opgezet. In verschillende gebieden in Flevoland wordt door boeren uitvoering gegeven aan dit project.

Door de akkerranden langs percelen te laten begroeien met kruiden en grassen wordt de biodiversiteit verhoogd. Deze kruiden en grassen in de akkerranden trekken vervolgens kevers en sluipwespen die de schadelijke insecten in de gewassen bestrijden door ze op te eten of leeg te zuigen. Zo worden de gewassen op natuurlijke wijze beschermd. Dankzij deze manier van bestrijding van schadelijke insecten zijn de boeren minder afhankelijk van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Een ander positief effect van deze manier van gewasbescherming is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater zal verbeteren. Ook zullen met gemeenten, het Waterschap en natuurbeheerders afspraken worden gemaakt over inrichting en onderhoud van landschapselementen.

Bijzondere waardering
Burgers en toeristen profiteren eveneens van deze nieuwe manier van omgaan met de natuur. De bloeiende akkerranden zorgen voor een bijzondere waardering van de omgeving, die door fietsers als positief wordt ervaren. Het project draagt daarmee bij aan meerdere doelstellingen van de provincie Flevoland.

'Hoge verwachtingen'
Gedeputeerde Andries Greiner is ingenomen met het initiatief van de verschillende organisaties: 'Ik heb hoge verwachtingen van dit project, omdat het meerdere positieve effecten heeft voor zowel de natuur als voor de boeren en de bezoekers van het agrarisch gebied.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet