NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontpolderen enige alternatief voor natuurherstel Westerschelde

19 februari 2009

Vogelbescherming Nederland houdt vast aan de oorspronkelijke plannen rond de Westerschelde. In deze plannen is afgesproken dat de Hedwigepolder terug gegeven wordt aan de natuur, als compensatie voor de verdieping van de Schelde. Vandaag debatteerde de Kamercommissie over deze plannen voor natuurherstel in de Westerschelde. Vogelbescherming vindt dat de minister haar rug moet recht houden en snel een knoop moet doorhakken.

Vogelbescherming houdt vast aan oorspronkelijk advies
De Westerschelde is een onmisbare schakel op de internationale trekroute van veel vogelsoorten. Helaas heeft de natuur in en rond de Schelde door eerdere verdiepingen van de vaargeul en inpolderingen veel schade opgelopen. Een nieuwe verdieping van de Westerschelde kan daarom alleen samengaan met natuurherstel. Het ontpolderen van landbouwgrond is daarbij het enige alternatief om de zeldzame en zeer belangrijke natuur enigszins te behouden en te versterken.

Door het ontpolderen komt er meer ruimte voor het water en blijven natuurlijke processen, onder invloed van de getijden, bestaan. Er ontstaan nieuwe ondiepe watergebieden die van groot belang zijn voor de voedselvoorziening van de tienduizenden vogels die in de Westerschelde verblijven.

Diverse onafhankelijke instanties en onderzoeken, waaronder het RIKZ, commissie Maljers en commissie Nijpels, hebben aangetoond dat ontpolderen het enige alternatief is. Het is de goedkoopste oplossing, het snelst te realiseren Ún het beste alternatief om de bijzondere natuur in de Westerschelde te behouden. Vogelbescherming vindt dat de minister nu haar rug moet recht houden en de plannen moet gaan uitvoeren.

In het totale plan wordt gesproken over het ontpolderen van 600 hectare landbouwgrond, waaronder de Hedwigepolder. Dat lijkt veel, maar in de praktijk betreft dit slechts 0,5 procent van de landbouwgrond in de provincie Zeeland. Ook betreft het landbouwgrond van een slechte tot matige kwaliteit. Kortom, grond die niet bijzonder vruchtbaar is. De winst voor de internationale natuurwaarden van het gebied door het ontpolderen zijn daarentegen enorm.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet