NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nestbehandeling ganzen in Noord-Holland van start

17 feb 2009

Het feit dat er momenteel geen Faunabeheerplan is, heeft geen gevolgen voor de nestbehandeling van ganzen in de provincie Noord-Holland. Die kan vanaf 17 februari gewoon van start gaan. De nestbehandeling moet voorkomen dat de eieren uitkomen en de ganzenpopulaties in Noord-Holland (in april 2008 geteld op meer dan 50.000 stuks) verder toeneemt.

Door het ontbreken van een geldig Faunabeheerplan van de FBE Noord-Holland, kan de provincie op dit moment geen ontheffingen verlenen. Daardoor dreigde de jaarlijkse nestbehandeling in het gedrang te komen. De provincie heeft nu gebruik gemaakt van de bevoegdheid om een aanwijzing te geven. De aanwijzing maakt het voor grondgebruikers (eigenaren of pachters van grond), terreinberende organisaties en medewerkers van recreatieterreinen onder de paraplu van Recreatie Noord-Holland mogelijk om gedurende het broedseizoen eieren te rapen of in te smeren met maiskiemolie. De ontheffing geldt alleen voor grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen. Het gebruik van het geweer is onder deze aanwijzing uitdrukkelijk verboden.

De provincie hoopt dat de bevoegde instanties snel aan de slag gaan met het verstoren van nesten. Door in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen, hoopt de provincie dat er minder aanvragen binnen zullen komen voor het doden van (volwassen) ganzen. De FBE is in het bezit gesteld van de toestemming tot nestbehandeling. Partijen die gebruik willen maken van deze aanwijzing kunnen daarvoor een afschrift vragen bij de faunabeheereenheid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet