NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Unieke wereldwijde campagne voor trekvogels ‘Born to travel’ start in 37 landen

21 maart 2009

In 37 landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten is de internationale trekvogelcampagne ‘Born to Travel’ van start gegaan. Oud-minister Hans Alders, tegenwoordig voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit, riep op tot verdergaande internationale samenwerking om de trekvogels te redden.

Ontbossing, verwoestijning, intensieve landbouw en verstedelijking zorgen ervoor dat trekvogels steeds moeilijker voedsel, rust en broedplekken kunnen vinden.

Meer dan 40 procent van de vogels die elk jaar van Europa naar het Midden-Oosten en Afrika trekken zijn de afgelopen 30 jaar in aantal achteruit gegaan. Daarbij zijn veel vogels die tot voor kort heel gewoon waren in ons land, zoals de zomertortel (85% achteruit), grutto (60% achteruit), boerenzwaluw (50% achteruit) en koekoek (50% achteruit).

Hans Alders, voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit, roemt de internationale aanpak van Vogelbescherming en BirdLife International. “Dit is een voorbeeld hoe we de achteruitgang van de biodiversiteit kunnen aanpakken.”

De ‘Born to Travel’-campagne is een internationale campagne van BirdLife International. Verschillende partnerorganisaties langs de trekroute, waaronder Vogelbescherming Nederland, doen hier aan mee. Kijk vanaf zaterdag 21 maart voor meer informatie op: www.vogelbescherming.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet