NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale Landschappen slibben dicht

20 maart 2009

Nationale Landschappen staan onder druk omdat gemeentes veel meer huizen bouwen dan door het Rijk is toegestaan. Dat blijkt uit een onderzoeksnotitie van 'RIGO research en advies' in opdracht van Milieudefensie. Milieudefensie roept de regering en Tweede Kamer in een brief op, provincies en gemeentes in harde getallen voor te schijven hoeveel woningen zij maximaal mogen bouwen in de Nationale Landschappen en afspraken te maken over de verdeling tussen gemeenten.

In de onderzoeksnotitie 'Migratiesaldo-nul in de Nationale Landschappen' heeft RIGO research en advies de geplande nieuwbouw in de Nationale Landschappen vergeleken met de woningbehoefte die nodig is voor de groei van de eigen bevolking. Dit aantal is door het rijk beschreven als migratiesaldo-nul. In de Nota Ruimte is vastgelegd dat de nieuwbouw in Nationale Landschappen niet hoger mag zijn dan het migratiesaldo-nul.
RIGO constateert dat in bijna de helft van de twintig Nationale Landschappen veel meer woningen zijn gepland dan migratiesaldo-nul toestaat. Het gaat om de Nationale Landschappen Noordoost-Twente, Winterswijk, Arkemheen-Eemland, Gelderse Poort, Veluwe, Laag Holland, Groene Woud en Zuid-Limburg.

Milieudefensie wil dat de regering toeziet op de uitvoering van het beleid. Klaas Breunissen, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie: De onderzoeksresultaten zijn het bewijs dat er in de praktijk nog te weinig van het beleid voor Nationale Landschappen terecht komt. Omdat de provincies onvoldoende toezien op de bouwplannen van de gemeenten, worden de landschappelijke kwaliteiten aangetast. Terwijl we daar juist zuinig op moeten zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet