NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Cramer investeert in Nijmeegs landschap

11 maart 2009

Minister Cramer heeft vandaag tijdens een werkbezoek aan de Ooijpolder bij Nijmegen een cheque ter waarde van 950.000 euro overhandigd aan de verantwoordelijken voor het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek.

De Ooijpolder is één van de vier voorbeeldgebieden 'investeren in het landschap'. In deze gebieden laten minister Cramer en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nieuwe en duurzame financieringsconstructies onderzoeken. Doel is om marktpartijen en particulieren te verleiden tot investeringen in het onderhoud en de toegankelijkheid van het landschap. De verwachting is dat zulke investeringen zich via hogere onroerend goedprijzen en toegenomen mogelijkheden voor recreatie (en dus ondernemerschap) dubbel en dwars terugverdienen.
Minister Cramer toonde zich opgetogen: 'Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: we betrekken meer mensen bij het landschap, en bij de financiering ervan. Maar we vergroten ook de mogelijkheden voor rust, ontspanning en recreatie. En dat in een regio die daar grote behoefte aan heeft.'

Landschapsveilingen en streekrekeningen
De Ooijpolder is uitgekozen vanwege de vernieuwende aanpak. Bedrijven en particulieren kunnen bijvoorbeeld in de toekomst geld parkeren op een Streekrekening, waarbij een deel van de rente naar landschapsprojecten gaat. Mensen kunnen 'eigenaar' van het landschap worden door op een landschapsveiling te bieden op landschapselementen en zo het beheer ervan veilig te stellen. Voor boeren vormt dit een welkome beloning voor hun inspanningen, zowel vanwege de vergoeding die ze ontvangen voor landschapsonderhoud, als vanwege de toegenomen mogelijkheden voor eco-recreatie.
Voor de ondersteuning van het voorbeeldgebied was al bijna 500.000 euro beschikbaar gesteld door minister Verburg van LNV. Met de 950.000 euro uit het 'Innovatieprogramma Mooi Nederland' kan de uitvoering nu echt goed van start. Het Rijk verwacht dat de provincie, gemeentes en private partijen eveneens een dergelijk bedrag beschikbaar stellen voor dit gebied. In totaal is dan ruim 4 miljoen euro beschikbaar zijn voor het beheer en de inrichting. Burgers, bedrijven en andere partijen die belang hebben bij het mooie landschap worden uitgedaagd om mee te helpen.

Mooi Nederland
Minister Cramer deed tijdens haar werkbezoek ook de nieuwe Rijksbufferzone Park Lingezegen aan, net als het Nijmeegse Waalfront waar met financiële steun van VROM een nieuw stadscentrum wordt ontwikkeld. Het bezoek vond plaats in het kader van Mooi Nederland. Met dit programma wil minister Cramer zuinig ruimtegebruik stimuleren en zorgen voor een mooier landschap. 'De relatie tussen stad en land staat voor mij centraal', aldus Cramer, 'We moeten er niet alleen voor zorgen dat er voldoende groene ruimtes open blijven, maar ook dat mensen snel vanuit de stad het groen kunnen bereiken. Dat komt allemaal samen in de stadsrandzones: dat moeten ook poorten worden tot het groene ommeland, geen lelijke rafelranden.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet