NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenloket Brabant

10 maart 2009

Het Groenloket Brabant is open voor vragen over subsidies rond natuur en landschap. Kan ik mijn landbouwgronden omzetten in natuur? Wie kan mij adviseren over het aanleggen van een poel? Kan ik helpen met het beschermen van weidevogels?

Het Groenloket geeft antwoord op alle vragen rond groene subsidies in Noord-Brabant. Zo zijn er subsidies op het gebied van particulier natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, soortenbescherming en herstel en behoud van monumentale lanen.

Gedeputeerde voor ecologie, Onno Hoes, is blij met het nieuwe loket: "Op deze manier proberen we de weg te wijzen in het woud van subsidies."

Het Groenloket is bereikbaar via 0900 - 2352525 (elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur), en per e-mail: groenloket@brabant.nl

In het Groenloket werken samen: Brabants Landschap, Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid, Brabants Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Bosgroep Zuid Nederland en de Provincie Noord-Brabant.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet