NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontbossing gaat onverminderd door

16 maart 2009

De ontbossing grijpt wereldwijd nog steeds razendsnel om zich heen, vooral in de armere landen, blijkt uit een nieuw rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO), de landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Toch ziet Milieudefensie ook positieve ontwikkelingen: in Nederland is al bijna 20 procent van het houtgebruik duurzaam.

Belangrijke oorzaken van wereldwijde ontbossing zijn destructieve en illegale kap voor de houthandel en kaalkap voor soja- of palmolieplantages. Deze plantages leveren de grondstoffen voor veevoer, voedsel en biobrandstoffen. Kortetermijnopbrengsten zijn voor arme landen interessanter dan duurzame investeringen die pas op lange termijn geld in het laatje brengen. In rijkere werelddelen zoals Europa neemt het bosoppervlak wel toe.

Een aantal Nederlandse bedrijven zet wel goede stappen. Kapgebieden in Kameroen van de Nederlandse houtbedrijven Wijma en Reef zijn de afgelopen jaren gecertificeerd onder het internationale keurmerk van het Forest Stewardship Council (FSC), dat duurzaam bosbeheer garandeert. De Nederlandse tak van het internationale houtbedrijf Precious Woods is al jaren hoofdaanbieder van duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. De meerderheid van de bedrijven neemt duurzaam bosbeheer echter niet serieus. Nog steeds is ťťnvijfde van de houtimport in Europa van illegale of verdachte herkomst.

Anne van Schaik, campagneleider globalisering en milieu bij Milieudefensie: Dankzij de inzet van sommige koploperbedrijven stijgt het aandeel duurzaam hout op de Nederlandse markt jaarlijks en worden bossen vaker gecertificeerd. Wereldwijd gaat de ontbossing ondertussen wel onverminderd door. Maatregelen zoals Europese wetgeving tegen de illegale houthandel moeten snel worden ingesteld om ook de zwarte schapen aan te pakken.

De economische crisis zorgt volgens de FAO juist voor een toename van illegale houtkap. Bedrijven en overheden zouden door de economische crisis minder genegen zijn te investeren in duurzaam bosbeheer. Milieudefensie roept Nederlandse bedrijven en overheid op om beleid voor de promotie van duurzaam hout en het tegengaan van de handel in illegale houtkap juist te versterken. In 2010 moeten al het ingekochte hout en alle houtproducten voor de rijksoverheid duurzaam zijn. In 2011 moet de helft van het hout op de Nederlandse markt duurzaam zijn, dus het is de hoogste tijd dat de Nederlandse overheid ook daar maatregelen voor gaat nemen. FinanciŽle instrumenten zoals belastingvoordelen en promotiecampagnes zijn goede opties.

De gevolgen van de wereldwijde ontbossing zijn enorm. Volgens de Wereldbank zijn meer dan 1,6 miljard mensen afhankelijk van bossen voor hun levensonderhoud, 300 miljoen mensen zijn direct afhankelijk van bossen voor overleving. Ontbossing draagt voor bijna 20 procent bij aan wereldwijde uitstoot van CO2. Tropische bossen zijn essentieel voor de opslag van CO2. Ontbossing zorgt voor voor verlies aan biodiversiteit en gebrek aan schoon water en schone lucht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet