NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland waarborgt continu´teit project Veldleeuwerik in Rivierduingebied

13 maart

De provincie Flevoland investeert in 2009 eenmalig 36.000 euro in het project de Veldleeuwerik om de continu´teit te waarborgen. Het project is twee jaar geleden van start gegaan en fungeerde als pilot voor de ontwikkeling van een nieuwe provinciale subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer. De eerste resultaten van het project zijn positief. De nieuwe regeling voor agrarisch natuurbeheer is echter met een jaar uitgesteld en daarmee dreigden de behaalde resultaten van dit project verloren te gaan. Met de eenmalige subsidie van de provincie wordt dit voorkomen.

Het gaat niet goed met de Veldleeuwerik. Eens was dit ÚÚn van de meest voorkomende vogels in Nederland. Het geluid van het zo helder zingende vogeltje is grotendeels verstomt. Dankzij het project de Veldleeuwerik worden in het Rivierduingebied ten Noord-Oosten van Lelystad natuurstroken op landbouwgrond aangelegd. Deze stroken kenmerken zich door een zaaimengsel van verschillende grassoorten en een variatie in hoog en laag gewas. Zo worden ideale omstandigheden voor de veldleeuwerik gecreŰerd. Ook andere vogels zoals drie soorten kiekendieven, roodpootvalken, kwartels, kneutjes, putters en graspiepers profiteren van de natuurstroken. De boeren krijgen een schadeloosstelling voor de landbouwgrond die zij ter beschikking stellen en een vergoeding voor de onkosten van het extra werk.

Anne Bliek , gedeputeerde Landelijk gebied en pMJP: ôHet aantal vogels is toegenomen in de natuurs troken. De Scholekster, kievit, bontbekplevier, kwartel, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en rietgors zijn veelvuldig in het gebied gesignaleerd. Verdere groei van de aantallen veldleeuweriken vergt waarschijnlijk nog wat meer tijd. Voor de provincie een uitstekende motivatie om door te gaan met dit project.ö

Het project kan volgend jaar naar verwachting worden ingepast in de nieuwe regeling voor agrarisch natuurbeheer. En daarmee lijkt een goede habitat voor de veldleeuwerik en zijn maatjes te zijn gewaarborgd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet