NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming bestaat 110 jaar

12 maart 2009

Vogelbescherming Nederland viert komende vrijdag 13 maart haar 110 jarig jubileum. De vereniging is daarmee de oudste natuurbeschermingsorganisatie van Nederland. Ter gelegenheid van dit jubileum komt er in mei een speciale postzegel uit.

Op 13 maart 1899 werd Vogelbescherming opgericht. Directe aanleiding was de verontwaardiging over de moord op vogels voor de mode. Sterns werden gebruikt voor het opsieren van dameshoedjes. In de 110 jaar die volgden heeft Vogelbescherming veel successen geboekt.

In 1912 werd de vogelwet gemaakt, die in 1936 werd aangescherpt. Nederland had daarmee de beste natuurbeschermingswetgeving van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog volgden nog meer successen. Door de inspanningen van Vogelbescherming is de ooievaar weer teruggekeerd in ons landschap en gaat het weer goed met de lepelaar en ijsvogel.

De laatste twee decennia richt Vogelbescherming zich meer op de bescherming en verbetering van de leefgebieden van vogels, waardoor grote groepen vogels van ons werk kunnen profiteren. Dankzij aanhoudende druk van Vogelbescherming zijn er in Nederland in de jaren negentig bijna tachtig gebieden onder de Europese vogelrichtlijn aangewezen: gebieden waar vogels beter beschermd worden. Ook vandaag de dag is de organisatie nog actief op dit vlak. Tachtig wetlandwachten houden deze gebieden goed in de gaten.

Recent succes boekte Vogelbescherming in de Waddenzee. De mechanische kokkelvisserij verdween en er zijn afspraken gemaakt over de afbouw van intensieve mosselvisserij.

Al vrij snel na de oprichting ging Vogelbescherming ook internationaal aan de slag. Om trekvogels te kunnen helpen is internationale bescherming, en dus samenwerking, cruciaal. Deze problematiek is ook vandaag de dag nog actueel. Vogelbescherming start daarom op 21 maart met de campagne Born to Travel om aandacht te vragen voor trekvogels en de problemen die ze onderweg tegenkomen.

In de loop der jaren is Vogelbescherming uitgegroeid van een kleine organisatie met enkele duizenden leden, tot een professionele vereniging met ruim 149.000 leden. De vereniging groeit nog steeds, mede door de toenemende populariteit van vogels. Evenementen als de Nationale Tuinvogeltelling en het Vogelfestival trekken steeds meer deelnemers. De interesse van mensen en gemeenten om iets voor de vogels in hun omgeving te doen groeit.

Vogelbescherming Nederland viert het jubileum sober. In mei komt er een speciale postzegel uit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet